Contoh kalimat pangjurung atau mempersilakan bahasa Sunda

10 Contoh Kalimat Pangjurung Bahasa Sunda

19 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Sama seperti kalimah pangharepan yang sudah dibahas sebelumnya, kalimah pangjurung juga termasuk kategori kalimat perintah.

Pangjurung asalnya dari kata jurung, artinya anjuran atau perintah untuk melakukan sesuatu. Pangjurung termasuk kecap rundayan karena telah mengalami penambahan rarangken hareup (awalan) pang-.

Baca juga: Arti dan contoh kecap rundayan

Kalimah pangjurung adalah kalimat yang isinya mempersilakan untuk melakukan suatu perbuatan/ tindakan.

Ciri kalimat ini banyak menggunakan kecap panganteur, seperti jung, jug, jig, dan bral ditambah geura. Misalnya jung geura …, jig geura…., jug …. gera …., dll.

Selain menggunakan kecap anteuran, bisa juga memakai kata sok, jigjig, atau mangga (halus). Misalnya sok geura …, mangga geura …., mangga …. geura…. ,dll.

Contoh kalimatnya sebagai berikut:

  • Bral ayeuna mah geura miang ambéh teu kapeutingan di jalan.
  • Jung geura lumaku ulah nungguan butuh.
  • Jigjig geura indit dititah ku kolot téh kalah cicing.
  • Mangga geura dileueut saaya-aya, naon da teu gaduh nu saé.
  • Sok geura dahar meungpeung nyalsé kaburu indit ngaji engké mah.
  • Bakal bisa geura lamun leukeun diajarmah.
  • Jug bisi arek balik tiheula mah, ke kuring nyusul.
  • Geura mandi lain hayoh wae lalajo bisi kabeurangan sakola.
  • Sok geura buka timbel teh.
  • Jung geura balanja ayeuna mah pan geus gajihan.

Baca juga: Contoh kalimat pangharepan atau harapan bahasa Sunda

Demikian, semoga bermanfaat.