Contoh kalimat aktif dan pasif bahasa Sunda

20 Contoh Kalimat Aktif dan Pasif Bahasa Sunda

102 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kalimat aktif dalam bahasa Sunda disebut juga kalimah aktip, sedangkan kalimat pasif ditulisnya kalimah pasip.

Di dalam suara dan aksara Sunda asli tidak ada huruf F, Q, V, X, dan Z. Huruf-huruf tersebut diserap ke dalam aksara ngalagena menjadi FA – QA – VA – ZA – ZA.

Baca juga: Lambang Aksara Sunda Kaganga Lengkap

Mungkin karena itulah orang Sunda ‘tidak bisa’ menyebut F (ep). Sebetulnya orang Sunda juga bisa menyebut F, tapi saya sendiri kadang merasa kurang percaya diri ketika menyebut F.

Pengertian dan contoh kalimat aktif bahasa Sunda

Kalimah aktip nyaéta kalimah anu jejerna migawé hiji pagawéan. Artinya kalimat yang subjeknya mengerjakan suatu pekerjaan.

Kata kerja aktif biasanya diawali dengan rarangken n-, m-, ny- atau nga-. Kalau dalam bahasa Indonesia, imbuhan me-.

Contoh:

 1. Ujang meuli buku jeung patlot ti warung bi Uyu.
 2. Ucing ngegel cucuk lauk.
 3. Ucing ngudag beurit ka pipir.
 4. Hayam macokan remeh di buruan.
 5. Heulang eunteup dina dahan manglid.
 6. Asep mere duit ka Engkus.
 7. Neneng noel leungeun Maya.
 8. Tarman ngajual
 9. Urang ngadahar bala-bala.
 10. Lili ngahirupan mesin motor.

Pengertian dan contoh kalimat pasif basa Sunda

Kalimat pasip nyaeta kalimah anu jejerna kakeunaan ku pagawean. Artinya kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Objek kalimat aktif berubah menjadi subjek pada kalimat pasif, contohnya meuli jadi dibeuli.

Kata kerja pasif biasanya ditambah rarangken di- (imbuhan di-). Silakan bandingkan kata kerja pada contoh kalimah aktip dan kalimah pasip di bawah ini.

 1. Buku jeung patlot ti warung di Uyu dibeuli ku Ujang.
 2. Cucuk lauk digegel
 3. Beurit diundag ucing ka pipir.
 4. Remeh dipacokan hayam di buruan atau remeh di buruan dipacokan
 5. Dahan manglid diteunteupan
 6. Engkus dibere duit ku Asep.
 7. Leungeun Maya ditoel
 8. Comro dijual
 9. Bala-bala didahar ku urang.
 10. Mesin motor dihirupan ku Lili

Demikianlah contoh-contoh kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Sunda. Semoga bermanfaat.