Contoh kalimat pangharepan atau harapan bahasa Sunda

6 Contoh Kalimat Pangharepan atau Harapan Basa Sunda

18 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kalimah pangharepan atau kalimat harapan termasuk ke dalam kategori kalimat perintah. Kalimat harapan dalam bahasa Sunda ditandai atau umumnya diawali dengan kecap-kecap harepan.

Kata-kata Sunda yang termasuk kata kecap harepan (kata harapan) antara lain: muga, mugi, muga-muga, mugi-mugi, mugia, dan sing.

Kecap pangharepan di atas dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatan halus – lomanya, yaitu (1) loma: muga, muga-muga, dan sing. (2) halus: mugi, mugi-mugi, dan mugia. Semuanya mengandung artinya yang sama, yaitu mudah-mudahan atau semoga.

Contoh kalimah pangharepan atau kalimat harapan bahasa Sunda

  • Muga pamaksudan anjeun diijabah ku Gusti Anu Maha Suci. Artinya semoga maksudmu dikabulkan oleh tuhan Yang Maha Suci.
  • Muga-muga kelompok urang jadi juara dina balap lumpat estapét ieu. Artinya mudah-mudahan kelompok kita menjadi juara dalam lomba lari estapet ini.
  • Bral gera lumampah, jung gera lumaku, jig gera indit, sing samanundut ginulur lan sapaneja tinekanan anjeun ditetepkeun aya dina rohmat sareng pitulung Gusti anu kagungan. Artinya silakan berangkat, semoga yang dicita-citakan bisa tercapai, kamu ditetapkan dalam rahmat dan pertolongan Tuhan yang Maha Memiliki segalanya.
  • Mugi Gusti nebihkeun urang sadaya tina bancang pakewuh sareng panyawat corona anu nuju sumebar ayeuna. Artinya semoga Tuhan menjauhkan kita semua dari bencana dan penyakit corona yang sedang mewabah sekarang ini.
  • Mugi-mugi wargi urang sadaya dipaparin kasehatan sareng kasalametan. Artinya semoga saudara kita diberikan kesehatan dan keselamatan.
  • Mugia sasangeman sim kuring aya mangpaatna kanggo hadirin sadaya. Artinya mudah-mudahan perkataan saya bermanfaat buat hadirin semua.

Baca juga: 20 Contoh Kalimat Positif dan Negatif Bahasa Sunda

Demikianlah contoh kalimat harapan dalam bahasa Sunda. Semoga bermanfaat.