7 macam keterangan kalimat bahasa Sunda

7 Macam Keterangan Kalimat Bahasa Sunda dan Contohnya

15 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kata-kata keterangan biasanya digunakan dalam sebuah kalimat. Wangun kalimat bahasa Sunda terdiri atas kalimah salancar (kalimat tunggal) dan kalimah ngantét (kalimat majemuk).

Kalimat salancar dibangun oleh satu jejer (J) dan satu caritaan (C). Jejer artinya sama dengan subjek, caritaan bisa berupa kata kerja atau kata sifat.

Kalimah salancar terbagi lagi menjadi kalimah salancar basajan dan kalimah salancar jembar. Kalimat salancar yang memerlukan keterangan adalah kalimah salancar jembar.

Pola kalimat salancar basajan adalah J C (O+). Contohnya “urang dahar”. Urang (J), dahar (C).

Pola kalimat salancar jembar adalah (K+) J C (O+) (K+). Contohnya “urang dahar sangu jam 8”. Urang (J), dahar (C), sangu (O), jam 8 (K).

Kalimah ngantet juga terbadi dua, yaitu kalimah ngantet satata dan kalimah ngantet sélér-sumélér.

Contoh kalimat ngantet satata: (1) Kuring meuli dodol, (2) Kuring ulin ka Garut.

Contoh kalimat ngantet seler sumeler: Kuring meuli dodol basa ulin ka Garut.

Itu tadi gambaran singkat wangun kalimah dina basa Sunda. Apa hubungannya wangun kalimah dan keterangan?

Seperti yang sudah disebutkan tadi di awal, keterangan digunakan dalam membangun atau melengkapi kalimat.

Keterangan sendiri banyak macamnya. Ada 7 macam katerangan atau keterangan dalam bahasa Sunda, antara lain sebagai berikut:

  • Katerangan waktu

Contohnya: ayeuna, tadi, engke, bieu, cikeneh, isuk, kamari,  mangkukna, wanci, jam, tabuh, wayah, minggu, bulan, taun, dan sebagainya.

Baca juga: Nama-nama waktu dalam bahasa Sunda

  • Katerangan tempat

Keterangan tempat terbagi dua, ada yang menggunakan kecap pangantet (penghubung), ada juga yang menggunakan kecap rundayan.

  • Menggunakan kecap-kecap pangantét: ti, di, ka, nepi ka, dina. Contohnya: dina meja, di dapur, dll.
  • Memakai kecap-kecap rundayan rarangkén tukang -eun: hareupeun, wétaneun, katuhueun, gigireun, kencaeun, tukangeun, dan sebagainya. Contohnya: gigireun imah, hareupeun jalan, dll.

Baca juga:

Ngaran patempatan atau nama-nama tempat Bahasa Sunda

Arti dan contoh kecap rundayan

  • Katerangan tujuan

Kata penghubung keterangan tujuan: pikeun, keur, ambeh, demi, enggoning, dan sebagainya. Contohnya keur budak, ambeh alus, dll.

  • Katerangan alat

Kata penghubung keterangan alat yang artinya menggunakan atau memakai: ku, , nganggo, kana, dll. Contohnya: ku leungeun, nganggo sampean, kana batu, dll.

  • Katerangan sabab

Penghubung keterangan sebab contohnya: sabab dan lantaran. Contohnya: sabab lila, lantaran cape, dll.

  • Katerangan babandingan

Kata penghubung keterangan babandingan antara lain: jiga, kawas, saperti dan cara. Contohnya jiga artis, kawas pejabat, cara batur, dll.

  • Katerangan panyarta

Kata penghubung keterangan penyerta antara lain: jeung, babarengan jeung, diikuti oleh benda bernyawa atau dianggap memiliki nyawa. Contohnya: jeung urang, babarengan jeung dulur, dll.

Itulah 7 jenis keterangan basa Sunda dan contohnya. Semoga bermanfaat.