Arti Abdi Nyaah ka Anjeun dan Contoh Jawabannya

Arti Abdi Nyaah ka Anjeun dan Contoh Jawabannya

7 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Abdi nyaah ka anjeun merupakan sebuah kalimat dalam bahasa Sunda, artinya adalah “aku sayang padamu”. Di postingan ini akan dijelaskan unsur tata bahasa dan tingkatan bahasanya.

Mau lebih paham? Simak penjelasan di bawah ini.

Unsur Tata Bahasa

Menurut unsur fungsionalnya kalimat “abdi nyaah ka anjeun” dibangun oleh jejer (subjek) + caritaan (predikat) + kecap pancén (partikel) + udagan (objek).

abdi = subjek

nyaah = predikat

ka = partikel

anjeun = objek.

Sedangkan menurut unsur kategorialnya, kalimat tersebut dibangun oleh kecap sulur (kata ganti orang/ pronomina) + kecap sipat (adjektiva) + kecap pancén (partikel) + kecap sulur.

abdi = pronomina

nyaah = adjektiva

ka = partikel

anjeun = pronomina

Itu tadi penjelasan singkat dari sisi tata bahasa Sunda.

Arti Abdi Nyaah ka Anjeun

Arti kata abdi /ab·di/ dalam bahasa Sunda adalah “saya” atau “aku”. Berdasarkan undak usuk basa Sunda, abdi termasuk ke dalam bahasa Sunda lemes (halus/ hormat). Basa loma (akrab)-nya yaitu kuring; urang. Sedangkan bahasa Sunda kasarnya adalah aing.

Nyaah /nya·ah/ artinya sayang, sinonimnya deudeuh. Mikanyaah dan mikadeudeuh artinya menyayangiKata /nya·ah/ termasuk yang umum digunakan, tidak masuk ke dalam tingkatan bahasa halus, akrab, atau kasar.

Ka /ka/ dalam bahasa Sunda artinya “ke”, tidak ada sinonim dan tingkatan bahasanya. Menurut tata baas Sunda, kata ka termasuk ke dalam kecap pancén atau parikel.

Kecap pancén atawa partikel nya éta kecap anu gunana pikeun ngajéntrékeun kalimah katut babagianana. Kecap pancén umumna miboga ciri-ciri, di antarana, (1) mangrupa kecap salancar, (2) hésé dirobah wangunna, (3) mibanda harti gramatikal, (4) sok ngagondéng kecap lulugu, (5) dipaké pikeun nyelangsurupkeun kalimah katut babagianana, turta (6) mancén jadi panambah, panyambung, jeung pangantét. (dikutip dari buku Tata Basa Sunda Kiwari).

Arti kata anjeun /an·jeun/ adalah “kamu” atau “anda”. Persamaan katanya salira, termasuk dalam tingkatan bahasa Sunda lemes. Basa Sunda lomanya manéh, sedangkan basa Sunda kasarnya sia.

Kalimat abdi nyaah ka anjeun artinya “aku sayang padamu”, secara tingkatan bahasa termasuk ke dalam bahasa Sunda halus. Bahasa Sunda lomanya kuring nyaah ka manéh atau urang nyaah ka manéh, sedangkan bahsa Sunda kasarnya aing nyaah ka sia.

Jawabannya

Kata-kata aku sayang padamu biasanya diucapkan oleh laki-laki yang jatuh cinta ke perempuan atau sebaliknya.

Jawaban kata-kata abdi nyaah ka anjeun, kalau kamu menerima perasaannya bisa menggunakan kata nuhun atau hatur nuhun, sami abdi oge nyaah ka anjeun (terima kasih, saya juga sama sayang padamu).

Jika kamu menolaknya, kamu bisa menggunakan kata-kata, seperti Hatur nuhun. Nanging hapunten, abdi teu tiasa ngabales kanyaah anjeun (Terima kasih. Tetapi mohon maaf, aku tidak bisa membalas perasaan sayangmu).

Baca juga:

Bahasa Sundanya Aku Rindu Kamu

Kosakata Bahasa Sunda Tentang Cinta dan Sayang

Demikianlah, semoga bermanfaat.