Arti dan Contoh Kecap Pananya atau interogativa bahasa Sunda

Arti dan Contoh Kecap Pananya (Interogativa) Bahasa Sunda

29 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kata tanya atau interogativa dalam bahasa Sunda disebut kecap pananya. Kata tanya sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Tujuan bertanya ialah untuk mengetahui sesuatu, baik tentang benda, hal atau cara, alasan, dan sebagainya.

Kecap pananya merupakan bagian dari wanda kecap barang (nomina). Selain kata tanya, yang termasuk nomina bahasa Sunda yaitu kecap sesebutan, kecap sulur atau kata ganti (pronomina), dan kecap panuduh atau kata penunjuk (demonstrativa).

Arti kecap pananya

Kecap pananya artinya kata yang fungsinya untuk menanyakan hal-hal yang ingin diketahui oleh penutur. Selain itu, kata tanya juga biasa digunakan untuk meyakinkan apa yang sudah diketahui oleh penutur.

Hal-hal yang ditanyakan biasanya meliputi benda (orang, hewan, tumbuhan, benda lainnya), tempat, waktu, cara, dan sebagainya.

Fungsi dan contoh kecap pananya

Fungsi

(Untuk menanyakan)

Kecap pananya Artinya
Orang Saha Siapa
Ku saha Oleh siapa
Ti saha Dari siapa
Ka saha Ke siapa/ kepada siapa
Nu saha Punya siapa
Jeung saha Dengan siapa
Saha waé Siapa saja
Aya saha Ada siapa
Sahaeun Giliran siapa
Benda, tumbuhan, bintang Naon Apa
Tina naon Dari apa
Kana naon Kepada apa/ terhadap apa
Nanaonan Apa-apaan
Naoneun Apa yang belum/ giliran apa
Pilihan Mana Mana
Nu mana; anu mana Yang mana
Mana waé Mana saja
Manaeun Mana yang belum
Tempat Di mana Di mana
Ti mana Dari mana
Ka mana Ke mana
Di manaeun Di mana yang belum
Ka manakeun Ke manakan
Sebab atau perbuatan Ku naon Kenapa
Naon sababna Apa sebabnya
Naha Mengapa
Waktu Iraha Kapan
Ti iraha Dari kapan/ sejak kapan
Nepi ka iraha Sampai kapan
Wayah kumaha Waktu apa (perkiraan)
Wayah naon Waktu apa (perkiraan)
Iraha deui Kapan lagi
Cara atau keadaan Kumaha Bagaimana
Jumlah atau bilangan Sabaraha Berapa
Sabarahaeun Mau beli berapa
Sakumaha Seberapa; berapa banyak
Sanaon Seapa

Contoh kalimat:

  1. Saha nu rék milu ka Garut pageto? (Siapa yang akan ikut ke Garut lusa?).
  2. Aya saha waé di kantor? (Ada siapa saja di kantor?)
  3. Ari ieu sapatu nu saha nya? (Kalau ini sepatu siapa ya?)
  4. Iraha balik ti Garut mang? (Kapan mau ke Garut om?)
  5. Gunung Papandayan téh di mana kang? (Gunung Papandayan itu di mana bang?)
  6. Rék ka mana geus gaya? (Mau ke mana sudah gaya?)
  7. Kumaha cageur nyeri huntu téh? (Bagaimana sakit gigimu sudah sembuh?)
  8. Gunung naon waé nu aya di Garut? (Gunung apa saja yang ada di Garut?)
  9. Sabaraha ayeuna harga muncang? (Berapa sekarang harga kemiri?)
  10. Naha teu dibeakeun dahar téh? (Kenapa tidak habiskan makannya?)

Baca juga: Arti dan Contoh Kecap Panuduh (Demonstrativa) Bahasa Sunda

Demikianlah, semoga bermanfaat.