Arti dan Contoh Kecap Panganteb

Arti dan Contoh Kecap Panganteb (Partikel Penegas) Bahasa Sunda

27 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kecap panganteb dalam morfologi bahasa Sunda merupakan bagian dari kecap panambah (adverbia). Kecap panambah sendiri bagian dari kecap pancén (kata tugas).

Kecap panganteb disebut juga partikel penegas, tugasnya pikeun ngantebkeun atau untuk menegaskan bagian kalimat yang dianggap penting.

Posisi kecap panganteb dalam kalimat biasanya berada di belakang kata dan di depan kata atau bagian kalimat.

Kecap panganteb yang posisinya di belakang kata antara lain atuh, tuh, baé, deui, deuih, ogé, gé, mah, téh, téa, waé, wé, jeung wéh. Sedangkan yang posisinya di depan kata ialah nya.

Kata penguat bahasa Sunda ini mengandung sembilan arti, yaitu:

1. Pangwates (pembatas) : baé, bé, waé, wé, wéh.

 • Ulah cicing baé di imah ambeh teu kaluman.
 • Keun sing sabar jang!
 • Ulah hayang di béré waé.
 • Keun kumaha urang.
 • Lamun butuh mah kadieu wéh.

2. Sabab (alasan) : da, kapan, kapanan, apan, pan, apanan.

 • Pangnuliskeun da maneh mah bageur.
 • Piraku poho deui kapan cikénéh dibéjaan.
 • Teu diagéhan téh kapanan manéh mah teu beuki leunca.
 • Kudu getol diajar apan hayang nuluykeun sakola ka negeri.
 • Ulah ngadahar sambel pan keur nyeri beuteung.
 • Hayu urang kemping apanan isuk peré sakola.

3. Wengkuan/mapakan (cakupan/ menyamai/ melewati) : deui, deuih, gé, ogé, ongkoh.

 • Lamun geus solat Subuh téh ulah saré deui.
 • Mana deuih pigaweeun téh?
 • Sararea hirup mah hayang bagja.
 • Ku urang ogé geus dibejaan.
 • Ongkoh rieut tapi kalah papanasan.

4. Bolay (batal) : kétah, kétang.

 • Sare kétah tunduh mah lain nginum kopi.
 • Moal jalan kétang teu boga duit.

5. Matotoskeun (mencocokkan) : nya, nyah, + lain, + sanés.

 • Nya Gunung Papandayan mah di Garut.
 • Gunung Papandayan téh di Garut nyah?
 • Papandayan mah ngaran gunung lain toko.
 • Gunung Papandayan mah di Cisurupan sanés di Tarogong.

6. Ngaenyakeun (mengiyakan) : heug, seug.

 • Heug isuk urang kadieu deui.
 • Seug ke mun boga duit dibéré nginjeum.

7. Nenepkeun (menegaskan): téh.

 • Basa Sunda téh bahasa daerah Jawa Barat.
 • Urang téh keur diajar basa Sunda.
 • Babari diajar basa Sunda téh?
 • Meuli baju téh tulus moal?

8. Babandingan (pembanding) : mah.

 • Lalaki mah ulah maké anting.
 • Awéwé mah ulah jalingkak.
 • Lamun hayang boga duit mah kudu daek usaha.

9. Tangtu bari yakin (pasti dan yakin) : téa.

 • Mang, nginjeum duit téa.
 • Hayu Jang, urang nguseup téa.

Baca juga: Arti Atuh dalam Kamus Bahasa Sunda

Demikianlah, semoga bermanfaat.