Arti dan Contoh Paparikan Piwuruk, Silih Asih, Sesebred

Arti dan Contoh Paparikan Piwuruk, Silih Asih, dan Sesebred

92 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun baraya! Paparikan adalah salah satu jenis sisindiran Sunda. Sisindiran sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu paparikan, rarakitan dan wawangsalan.

Di postingan sebelumya saya sudah menulis pengertian rarakitan. Saya juga sudah membagikan pos tentang contoh rarakitan piwuruk, rarakitan silih asih, dan rarakitan sesebred. Silakan klik tautan yang kamu perlukan.

Sekarang kita akan belajar sisindiran Sunda jenis paparikan. Apa artinya paparikan? Apa ciri paparikan?

Pengertian Paparikan

Paparikan asalnya dari kata parek yang artinya dekat. Paparikan nyaeta jenis sisindiran Sunda yang dibangun oleh cangkang (kulit) dan eusi (isi) yang suara katanya dekat serta murwakanti laraswekas pada ujung barisnya.

Jumlah baris paparikan harus genap, tetapi pada umumnya berjumlah 4 baris (padalisan). Setengah dari jumlah barisnya merupakan cangkang, setengahnya lagi eusi atau baris 1 dan 2 cangkang, baris 3 dan 4 isi.

Jumlah suku kata (engang) tiap baris umumnya delapan suku kata. Baris pertama cangkang suaranya dekat dengan baris pertama isi serta murkawanti ujungnya. Baris kedua cangkang dekat suaranya dengan baris kedua isi serta murwakanti laraswekas ujungnya.

Contohnya:

Boboko ragrag di imah,
Ninggang kana pileuiteun

Mun bogoh montong ka sémah
Ari anggang sok leungiteun.

Artinya:

Bakul jatuh di rumah
Menimpa tempat untuk lumbung padi

Kalau cinta jangan ke tamu
Kalau jauh suka kehilangan

Jenis Paparikan

Dilihat dari isinya, paparikan dibagi menjadi tiga. Yaitu

  1. Paparikan piwuruk artinya paparikan yang berisi tentang nasihat atau pepatah.
  2. Paparikan silih asih artinya paparikan yang berisi tentang cinta kasih.
  3. Paparikan sesebred yaitu paparikan yang isinya humor, jenaka, lelucon, atau kritik.

Ciri Paparikan

Dari uraian pengertian dan jenis paparikan, kelihatannya mirip dengan rarakitan. Cara membedakan paparikan dengan rarakitan adalah dilihat dari cirinya.

Ciri paparikan adalah tidak adanya kata yang sebutkan diulang dari cangkang ke eusi. Dalam paparikan tidak ditemukan kata yang sama antara cangkang dan eusi.

Contoh paparikan:

Meuncit meri  dina rakit
Boboko wadah bakatul.

Lain nyeri ku panyakit
Kabogoh direbut batur

Sedangkan ciri rarakitan yaitu ada kata-kata yang disebutkan ulang dari cangkang ke eusi.

Contoh rarakitan:

Majar maneh nganyam samak
Neukteukan bari motongan

Majar maneh neang anak
Ngadeukeutan popotongan

Contoh Paparikan

Contoh paparikan piwuruk

Contoh paparikan piwuruk 1

Ka kulah nyiar kapiting
Ngocok endog bobodasna

Ulah sok liar ti peuting
Osok loba gogodana

Contoh paparikan piwuruk 2

Ka hilir hayang sidaweung
Ka kidul rek ngala nangka

Sing mikir ulah malaweung
Ngarah hirup teu cilaka

Contoh paparikan piwuruk 3

Ka Banten jalanna muter
Jalan tol mah kudu mayar

Lamun anjeun hayang pinter
Kudu getol nya diajar

Contoh paparikan silih asih

Contoh paparikan silih asih 1

Meuncit meri  dina rakit
Boboko wadah bakatul.

Lain nyeri ku panyakit
Kabogoh direbut batur

Contoh paparikan silih asih 2

Teuing ku encer uteukna
Budi na katelah sae

Mun teu daekeun lanceukna
Adina oge keun bae

Contoh paparikan silih asih 3

Sumedang jalan ka Bandung
Tanjakan nagreg netek

Kahayang hate mah nyandung
Hanjakal nu kolot ambek

Contoh paparikan sesebred

Contoh paparikan sesebred 1

Sapanjang jalan Cirebon
Jalan butut diaspalan

Sapanjang dijajah Nipon
Baju butut tatambalan

Contoh paparikan sesebred 2

Daun hiris dibeungkeutan
Dibawa ka juru leuit

Anu geulis ngadeukeutan
Hayangeun dibéré duit

Contoh paparikan sesebred 3

Cikaracak ninggang batu
Laun laun jadi legok

Aya cakcak dina huntu
Lalaunan nya di lebok

Itulah pengertian dan contoh paparikan silih asih, piwuruk, dan sesebred. Semoga bermanfaat.