Arti Depe-depe Handap Asor dan Contoh Kalimatnya

Arti Depe-depe Handap Asor dan Contoh Kalimatnya

7 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Di dalam bahasa Sunda terdapat peribahasa yang berbunyi depe-depe handap asor. Sudah tahu artinya? Jika belum, silakan simak penjelasan singkatnya berikut ini.

Arti kiasan

Pengertian, makna, definisi, atau arti depe-depe handap asor menurut penjelasan bahasa Indonesia adalah rendah hati, sopan santun, dan menghargai orang lain. Baik di dalam hati, tutur kata, maupun sikapnya jauh dari sifat sombong. Kerendahan hatinya bukan karena ingin dipuji, tetapi memang mempunyai sifat terpuji.

Jadi, peribahasa ini menggambarkan sifat atau perilaku manusia yang terpuji, yakni rendah hati. Kebalikannya adalah asa aing uyah kidul (peribahasa), adigung adiguna, dan gedé hulu (babasan).

Penulisan yang benar dalam aksara latin ejaan basa Sunda adalah dépé-dépé. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini:

Jadi jalma téh kudu dépé-dépé handap asor, ulah ujub ria takabur ngarah dipikarido ku Gusti jeung matak pikaresepeun batur.

Artinya: Jadi orang harus rendah hati, jangan takabur supaya mendapat rida Tuhan dan disukai orang lain.

Arti kata-katanya menurut kamus bahasa Sunda

Dépé-dépé artinya sikap rengkuh yang menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Dédépéan berarti bersikap hormat.

Handap artinya rendah.

Asor artinya hormat, sopan.

Baca juga: Arti Heurin ku Letah dan Contoh Kalimatnya

Demikianlah, semoga bermanfaat.