Arti Kata Akey-akeyan dalam Kamus Bahasa Sunda Online

Arti Kata Akey-akeyan dalam Kamus Bahasa Sunda Online

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pengertian, makna, definisi, atau arti kata akey-akeyan dalam kamus bahasa Sunda terjemahan bahasa Indonesia adalah tertawa terpingkal-pingkal.

Akey-akeyan /a·key- a·ke·yan/ merupakan kecap pagawéan dalam bentuk kecap rékaan, asalnya dari kata akey direduplikasi dwimurni ditambah akhiran –an.

Kata ulang dengan akhiran –an mengandung aspek duratif (berlangsung dalam durasi waktu tertentu).

KataAkey-akeyan
Bahasa asalSunda
TerjemahanBahasa Indonesia
ArtinyaTertawa terpingkal-pingkal
Morfem dasarAkey
BentukKecap rajekan berimbuhan
Kelas kataVerba
Undak usuk basaUntuk semua tingkatan bahasa

Contoh kalimat:

Asep jeung Juned keur akey-akeyan nyeungseurikeun kalakuan Tatang. Artinya Asep dan Juned sedang tertawa terpingkal-pingkal menertawakan kelakuan Tatang.

Baca juga arti kata:

Arti Kata Ngajul

Arti Kata Ajul

Arti Kata Ajrug

Itulah terjemahan kata akey-akeyan dalam kamus bahasa Sunda – Indonesia. Semoga bermanfaat.