Arti Kata Deukeut dalam Kamus Bahasa Sunda

Arti Kata Deukeut dalam Kamus Bahasa Sunda

2 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pengertian, makna, definisi, atau arti kata deukeut dan kata turunannya dalam kamus bahasa Sunda terjemahan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Deukeut /deu·keut/ artinya ‘dekat’, tingkatan bahasanya termasuk loma. Digunakan untuk percakapan bahasa Sunda sehari-hari dengan orang yang sudah akrab. Sinonim deukeut yaitu caket (halus), lawan katanya jauh; anggang (loma) dan tebih (halus).

Kata Deukeut
Asal kata Bahasa Sunda
Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia
Artinya Dekat
Kelas kata Adjektiva
Morfologi Morfem dasar bebas (kata dasar)
Tingkatan undak usuk basa Loma
Sinonim Caket (lemes)
Antonim Anggang; jauh (loma); tebih (lemes)

Kata turunannya:

Dareukeut = bentuk jamak dari objek dekat
Deudeukeutan = berdekatan
Dideukeutan = didekati
Ngadeudeutan = mendekati
Ngadeukeutkeun = mendekatkan
Padeukeut = saling berdekatan
Sadeukeut-deukeutna = sedekat-dekatnya

Contoh kalimat:

1. Ari imah Ujang jeung Asep téh dareukeut ka jalan teu? (Kalau rumah Ujang dan Asep itu dekat ke jalan enggak?)

2. Keur usum covid mah wayahna dariuk téh ulah padeukeut. (Sedang musim covid terpaksa duduknya jangan saling berdekatan).

3. Ulah ngadeukeutan durukan bisi karérab. (Jangan mendekati api unggun nanti terbakar).

4. Urang téh kudu ngadeukeutkeun diri ka Gusti ku Maha Kagungan rejeki. (Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Mempunyai rezeki).

5. Sadeukeut-deukeutna ogé ka puncak gunung, angger wé di sorang mah capé. (Sedekat-dekatnya juga ke puncak gunung, kalau ditempuh tetap saja cape).

Baca juga:

Arti Kata Caket
Arti Kata Bageur
Arti Kata Heureuy

Demikianlah, semoga bermanfaat.