Arti Kata Hareup plus sinonim antonim dan kecap rundayan

Arti Kata Hareup Plus Sinonim, Antonim, dan Kecap Rundayan

2 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Arti kata hareup dalam kamus bahasa Sunda – Indonesia adalah ‘depan’. Lawan kata depan yaitu belakang.

Arti kata, persamaan, lawan kata, dan kecap rundayan hareup dalam bahasa Sunda adalah sebagai berikut.

Arti kata

Hareup /ha·reup/ artinya depan. Merupakan kata dasar dalam basa Sunda loma. Biasa digunakan dalam percakapan dengan teman dan orang yang sudah akrab. Bisa berdiri sendiri tanpa imbuhan.

Sinonim

Sinonim atau persamaan kata hareup adalah payun. Kata payun termasuk bahasa Sunda lemes (halus). Hareup tidak memiliki sinonim basa loma.

Waktos Pa Guru nuju nerangkeun di payun, murid-murid ngadarangukeun. (Ketika Pak Guru sedang menerangkan di depan, murid-murid mendengarkan).

Antonim

Lawan kata hareup dalam bahasa Sunda loma adalah tukang, basa lemesnya pengker; pungkur.

Motor téh kudu maké kaca spion ambéh teu luak lieuk ka tukang. (Pakai motor itu harus pakai kaca spion agar tidak melirik-lirik ke belakang).

Upami di kelas téh teu kénging calik di pengker supados teu nundutan. (Kalau di kelas jangan duduk di belakang agar tidak mengantuk).

Kecap rundayan

Kecap rundayan artinya kata turunan, yaitu kata hasil gabungan rarangken dengan bentuk dasar atau hasil reduplikasi (rajekan).

Kecap rundayan dari kata hareup adalah sebagai berikut:

Harareup = bentuk jamak dari kata dasar

Hareupeun = ada di depan subjek atau objek

Nyanghareup; nyangareup = menghadap

Nyanghareupan; nyangareupan = menghadapi

Pahareup-hareup = berhadap-hadapan; berlomba menempati posisi lebih depan

Pasingareup-singareup = berhadap-hadapan

Pikahareupeun = masa depan

Contoh kalimat

Sok ka harareup ulah caricing di tukang! (Silakan pada ke depan, jangan diam di belakang!)

Ulah lila, diantian ku kuring di hareup nya! (Jangan lama, kutunggu di depan ya!)

Éduit hareupeun manéh nu saha? (Itu uang di depanmu punya siapa?)

Kadieu nyanghareupna atuh ngomong téh! (Bicara itu ke sini menghadapnya!)

Nina jeung Uju keur pahareup-hareup! (Nina dan Uju sedang berhadap-hadapan).

Ulah ulin waé da geus déwasa, pikirkeun pikahareupeun! (Jangan main terus karena sudah dewasa, pikirkan masa depan!)

Kesimpulan

Kata Hareup
Bahasa asal Bahasa Sunda
Bahasa tujuan Bahasa Indonesia
Artinya Depan
Bentuk Kata dasar
Sinonim Payun
Antonim Tukang (loma)
Pengker; pungkur (halus)

Baca juga:

Arti Kata Ngariweuhkeun
Arti Kata Ngaririweuh
Arti Kata Riweuheun

Demikianlah, semoga bermanfaat.