Arti kata leumpang dalam kamus bahasa Sunda online

Arti Kata Leumpang dalam Kamus Bahasa Sunda Online

8 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pengertian, terjemahan, makna, atau arti kata leumpang dalam kamus bahasa Sunda adalah berjalan; jalan kaki.

Kata leumpang merupakan kecap pagawéan, terdiri atas dua engang /leum-pang/.

Menurut undak usuk basa, kecap leumpang masuk kategori tingkatan basa Sunda loma. Basa Sunda lemesnya ialah papah, mapah.

Menurut bentuk katanya, termasuk kategori puhu kecap yang menjadi dasar pembentukkan kecap salancar.

Kata leumpang bisa dirarangkénan dan dirajek sehingga dapat melahirkan kosakata baru. Kata-kata hasil afiksasi dan reduplikasi disebut kecap rekaan.

Baca juga: Arti dan Contoh Kecap Rekaan

  • Laleumpang – berjalan kaki (utk subjek jamak).
  • Leumpangna – jalan kakinya.
  • Leumpangkeun – jalan kaki lah
  • Ngaleumpangkeun – menjalan kakikan
  • Leuleumpangan – berjalan-jalan

Contoh kalimat

Euis leumpang sorangan mapay jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur di tepis miring. Artinya ‘Euis berjalan sendiri mengikuti jalan setapak menuju ke sebuah kampung di ujung/ pinggiran’.

Pepatah Kolot Sunda

“Ulah leumpang dina hayang, ulah diuk dina embung. Tapi karana kudu”. Artinya jangan berjalan (berbuat) karena keinginan, jangan duduk (diam) karena malas. Tapi (berbuat atau diam) karena seharusnya/ aturan.

Peribahasa Sunda

Hurung nangtung siang leumpang, artinya kaya raya, keinginannya selalu terpenuhi.

Demikianlah, semoga bermanfaat.