Arti Kata Ngariweuhkeun dalam Kamus Bahasa Sunda

Arti Kata Ngariweuhkeun dalam Kamus Bahasa Sunda

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pengertian, definisi, makna, atau arti kata ngariweuhkeun dalam kamus bahasa Sunda – bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

Ngariweuhkeun /nga·ri·weuh·keun/ artinya merepotkan; menyusahkan. Bentuknya termasuk kecap rundayan, asalnya dari kata riweuh ditambah rarangkeun nasal Ng- dan -keun.

Kata ngariweuhkeun termasuk kata kerja aktif tingkatan basa Sunda loma. Bahasa lemesnya ngarépotkeun atau nyesahkeun.

KataNgariweuhkeun
Asal KataBahasa Sunda
Diterjemahkan keBahasa Indonesia
ArtinyaMerepotkan; menyusahkan
BentukKecap rundayan
Tingkatan bahasaLoma
SinonimNgarépotkeun (lemes)

Ngahésékeun (loma)

Contoh kalimat

1. Urang mah geus gawé ogé ngariweuhkeun kénéh ka kolot. (Saya sudah bekerja juga masih merepotkan orang tua).

2. Kudu mandiri hirup téh ulah ngariweuhkeun waé ka dulur. (Hidup harus mandiri jangan merepotkan terus ke saudara).

Baca juga:

Arti Kata Riweuh
Arti Kata Rariweuh
Arti Kata Ngaririweuh

Demikianlah, semoga bermanfaat.