Arti Kata Ngeunah dalam Kamus Bahasa Sunda

Arti Kata Ngeunah dalam Kamus Bahasa Sunda

4 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kata ngeunah dalam bahasa Sunda identik dengan rasa makanan atau suasana batin seseorang dalam mengalami suatu keadaan. Pengertian, makna, definisi, atau arti kata ngeunah dalam kamus bahasa Sunda terjemahan bahasa Indonesia adalah enak; nikmat; lezat.

Ngeungah /ngeu·nah/ termasuk kelas adjektiva atau kata sifat. Dilihat dari tingkatannya, kata tersebut termasuk bahasa Sunda loma. Biasanya diucapkan dalam percakapan sehari-hari dengan orang yang sudah akrab seperti teman atau sesama.

Bahasa Sunda halus dari kata ngeunah adalah raos. Kata raos diucapkan untuk sahulureun atau orang-orang yang dihormati atau disegani oleh penutur. Selain itu, kata raos juga biasa dipakai dalam percakapan dengan anak-anak, untuk membiasakan mereka agar bicara halus dan sopan terhadap orang yang lebih tua (saluhureun).

Tatakrama bertutur dengan memilih penggunaan kata untuk sendiri, sesama, sahandapeun, dan saluhureun disebut undak usuk basa.

Contoh kalimat:

Dahar téh teu ngeunah teu jeung deungeuna mah (Makan itu tidak enak kalau tidak dengan lauknya).

Si Edwar mah ngeunah usaha téh kari nuluykeun meunang kolotna (Si Edwar itu enak usahanya tinggal melanjutkan hasil orang tuanya).

Kata Ngeunah
Bahasa asal Bahasa Sunda
Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia
Arti Enak; lezat; nikmat
Kelas kata Adjektiva
Tingkatan Bahasa Sunda loma
Sinonim bahasa halus Raos

Kata turunan:

Ngeunaheun = merasa enak; nyaman
Ngeungeunaheun = keenakan
Ngareunah = nyaman
Ngarareunah = serba nyaman
Sangeunahna = seenaknya
Kangeunahan = keenakan

Baca juga:

Arti Kata Raos
Arti Kata Ngalih
Arti Kata Sihoreng

Demikianlah, semoga bermanfaat.