Arti Lauk Buruk Milu Mijah dan Contoh Kalimatnya

Arti Lauk Buruk Milu Mijah dan Contoh Kalimatnya

13 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Lauk buruk milu mijah merupakan peribahasa Sunda yang sangat populer. Peribahasa ini sering ditemukan dalam kalimat-kalimat Sunda, baik kalimat dalam bentuk tulisan maupun lisan (percakapan sehari-hari).

Paribasa termasuk ke dalam pakeman basa, yaitu untaian kata yang susunannya sudah tentu dan tidak bisa diubah lagi serta mempunyai makna kiasan. Makna kiasan dari sebuah peribahasa tentunya berbeda dengan arti kata-kata penyusunnya menurut kamus.

Makna kiasan (konotasi)

Pengertian, makna, atau arti kiasan lauk buruk milu mijah adalah ikut nimbrung bicara atau melakukan suatu urusan karena ikut-ikutan terhadap orang lain dan dirinya bukan ahli atau tidak mengerti dengan urusan tersebut.

Hartina lauk buruk milu mijah ceuk basa Sunda nya eta pipilueun nyarita atawa ngilu migawae perkara anu lain urusannana, lain ahlina, jeung manehna teu ngarti kana eta urusan.

Peribahasa Sunda ini mengandung makna konotasi yang negatif. Jadi jangan bangga atau gembira jika kamu dikatain seperti peribahasa tadi. Selai itu, peribahasa yang satu ini kadang dituturkan oleh pelaku untuk merendah.

Contoh kalimatnya:

Ka calon kepala désa anu meunang mah ngadadak loba lauk buruk milu mijah, anu teu naha teu nihi ogé ngiluan pésta.

Artinya, terhadap calon kepala desa terpilih itu suka mendadak banyak yang ikut bicara (mengaku) dan bercampur (dengan tim sukses), yang tidak pernah membantu sedikitpun ikut merayakan.

 Abdi teh ari tiasa mah henteu, mung ieu mah étang-étang lauk buruk milu mijah wé.

Artinya, bisa sih tidak, hanya sekadar ikut-ikutan nimbrung saja padahal saya tidak mengerti/ bukan ahlinya.

Arti kata-kata penyusunnya menurut kamus (makna denotasi)

Lauk /la·uk/ artinya ikan, bentuk morfem dasar bebas (puhu kecap) dari kelas kecap barang (nomina atau kata benda).

Baca juga: Ngaran-ngaran Lauk (Nama Ikan) dalam Bahasa Sunda

Buruk /la·uk/ artinya busuk, bentuk morfem dasar bebas dari kelas kecap sipat (adjektiva atau kata sifat).

Milu /mi·lu/ artinya ikut, kata kerja aktif dalam bentuk kecap rundayan (kata turunan) dari kata ilu yang ditambah rarangken hareup N-.

Mijah /mi·lu/ artinya (1) sibuk; (2) kawin (pada ikan).

Demikianlah, semoga bermanfaat.