Arti Malapah Gedang

Arti Malapah Gedang dan Contoh Kalimatnya

11 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun baraya! Selama ini ada sedikit salah pemahaman tentang arti malapah gedang. Arti denotasi malapah gedang adalah seperti pelapah pepaya.

Malapah gedang diasumsikan sebagai ucapan bertele-tele atau ngaler ngidul tidak langsung ke inti masalah.

Anggapan salah selama ini contohnya seseorang mau pinjam uang, sebelum mengutarakan maksudnya dia ngobrol dulu macam-macam atau basa basinya panjang lebar.

Padahal arti malapah gedang sama sekali bukanlah bicara bertele-tele, basa basi atau ngaler ngidul tidak karuan.

Arti konotasi malapah gedang yang benar sesuai dengan warisan budaya karuhun Sunda adalah berbicara atau berbuat secara tertib penuh etika dan sopan santun sesuai dengan tahapan atau aturan yang seharusnya.

Malapah gedang isinya sesuai dengan peribahasa mipit amit ngala ménta, datang katinggali tarang indit katinggali punduk dan nété tarajé nincak hambalan. Ibarat berhitung, tertib mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak langsung ke hitungan 2 atau 3.

Jadi malapah gedang isinya tentang adab berbicara dan berperilaku. Tidak slonong boy.

Contoh malapah gedang ketika berbicara

Berbicara malapah gedang itu seperti pidato atau dalam bahasa Sunda disebut biantara. Dimulai dengan salam, kalimat pembuka (mukodimah), inti, kesimpulan, kalimat penutup, do’a lalu salam penutup.

Coba bayangkan jika orang berpidato setelah mengucapkan salam pembuka tiba-tiba langsung membahas pokok masalah. Kedengarannya pasti tidak enak.

Supaya lebih mudah dipahami, saya beri contoh bicara malapah gedang ketika kamu mau melamar cewek dengan bahasa Sunda.

“Langkung tipayun abdi nyanggakeun salam silaturahmi ka Bapa miwah ibu, hapunten bilih kadongkapan abdi ngawagel waktosna. Nepangkeun wasta abdi Husni kawit ti Garut, réréncangan damel Néng Yayu putri bapak. Abdi téh tos lami sasarengan damel di kantor sareng putri Bapa, upami diétang-étangmah tos aya kana 2 taunna. Salami ieu abdi rumaos kataji ku Néng Yayu anu kayungyun teu aya carekeun batur.”

Nah sampai di situ orangtua cewek yang akan kamu lamar sedikitnya sudah punya gambaran tentang kamu. Rasa penasarannya tentang siapa kamu dan maksudmu sudah mulai terjawab.

Berbicara secara malapah gedang maksudnya supaya lawan bicara tidak syok atau ada kesiapan mental ketika mendengar inti pembicaraan.

Melanjutkan ucapan lamaran di atas pada inti lamaran,

“Hapunten abdi kumawantun, saur paripaos teamah teu ngukur kana kujur teu nalipak kana awak. Manawi teu acan aya pameget nu sumping ka Bapa sareng ka Ibu, abdi gaduh maksad anu saé ka tuang putri manawi kersaeun janten bojo abdi.”

Inti atau maksud utamanya sudah disampaikan, yaitu kalimat “abdi gaduh maksad anu saé ka tuang putri manawi kersaeun janten bojo abdi”. Coba bayangkan bagaimana jadinya jika kamu datang tiba-tiba bicara itu ke orangtua cewek, mungkin kamu akan dicap tidak sopan sehingga lamaran ditolak sapajodogan.

Baca juga: Contoh kalimat untuk melamar cewek Sunda

Contoh tindakan malapah gedang

Contoh tindakan malapah gedang ketika kamu mau melamar pacar ke orangtuanya, yaitu sampaikan terlebih dahulu maksudmu ke pacarmu. Jika dia mau, kamu minta izin ke orangtuamu agar nanti ketika lamaranmu diterima orangtuamu tidak melarang.

Cewekmu juga akan bicara ke orangtuanya, jadi pada saat nanti kamu datang orangtuanya tidak syok meskipun pura-pura belum tahu maksud kedatanganmu.

Ketika bertamu, pakai etika. Ketuk pintu, baca salam, bersalaman, duduk setelah dipersilakan. Setelah keadaan memungkinkan untuk bicara barulah bicara.

Demikianlah penjelasan tentang malapah gedang, semoga bermanfaat.