Arti Deukeut-deukeut Anak Taleus

Arti Paribasa Deukeut-deukeut Anak Taleus

3 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Deukeut-deukuet anak taleus merupakan pakeman basa sub kategori paribasa atau peribahasa Sunda.

Pengertian, maksud, makna, atau arti deukeut-deukut anak talus adalah tidak tahu bahwa orang tersebut ternyata keluarga atau tidak tahu kejadian penting pada salah seorang ada di antara mereka.

Ceuk basa Sunda mah, paribasa deukeut-deukut anak taleus hartina sakitu padeukeut teu nyaho yén jalma éta téh baraya atawa teu apal aya kajadian penting di salah saurang di antara maranéhanana.

Contoh penerapan dalam percakapan:

Mang Andi: “Saha nu bisa ngubaran bisul nya Nur?”

Enur: “Eta Udin, tatangga Mang Andi”.

Mang Andi: “Eh gening deukdeut-deukut anak taleus”.

Dari segi purwakantinya, paribasa ini disusun oleh kata-kata yang murwakanti rantayan maduswara. Artinya dalam baris atau kalimat paribasa itu ada kemiripan bunyi vokal pada setiap ujung suku katanya.

Morfologi dan arti kata-kata penyusunnya menurut kamus

Deukeut-deukeut /deu-keut-deu-keut/ artinya dekat-dekat, bentuk katanya disebut kecap rajekan dwimurni atau kata ulang dwimurni. Asal dari kata deukeut (dekat). Secara undak usuk basa, deukeut termasuk basa Sunda loma. Basa lemesnya yaitu caket.

Anak /a-nak/ artinya anak (keturunan). Kata ‘anak’ dalam bahasa Sunda tergolong loma, basa halusnya ialah putra. Kalau ‘anak-anak’ basa Sundanya yaitu barudak (loma) dan murangkalih; marurangkalih (halus).

Taleus /ta-leus/ artinya talas, sejenis tanaman umbi. Talas yang terkenal di Jawa Barat yaitu talas Bogor.

Baca juga: 444 Babasan Sunda dan Artinya Lengkap

Demikianlah, semoga bermanfaat.