Maksud dan Arti Pupujian Tos Medal Bulan Purnama

Arti Pupujian Tos Medal Bulan Purnama

5 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pupujian merupakan karangan wangun ugeran atau puisi. Jumlah engang (suku kata) dan purwakanti (suara vokal) tiap barisnya sudah tetap (matok).

Pupujian biasa dibaca di masjid atau madrasah dengan cara dilagukeun (dihaleuangkeun), baik sendiri maupun bareng-bareng. Waktunya sambil menunggu adzan, menunggu shalat berjamaah, atau menunggu kedatangan guru ngaji.

Dilihat dari isinya, pupujian dapat dibedakan atau dipasing-pasing menjadi 4 macam. Papasingan pupujian yaitu:

  1. Puji jeung du’a ka Pangéran.
  2. Pépéling (piwuruk, wejangan, pepatah atau nasihat).
  3. Puji jeung salawat ka Nabi Muhamad SAW.
  4. Pangajaran agama.

Tema pupujian Tos Medal Bulan Purnama adalah tentang puji kepada Nabi Muhammad SAW.

Lirik Tos Medal Bulan Purnama dan artinya

Tos medal bulan purnama (sudah lahir bulan purnama)
nyaangan jagat buana (menerangi seluruh bumi)
jungjunan anu utama (pujaan yang utama)
Muhammad jenenganana (Muhammad namanya)Wajib sadaya gumbira (Semua wajib gembira)
kasumpingan Nabi Mulya (kedatangan Nabi Mulya)
kedah sukur salamina (harus bersyukur selamanya)
ngadu’a ka Nu Kawasa (berdo’a pada Yang Maha Kuasa)

Duh panutan nu diutus (Duh panutan yang diutus)
Gusti ngéstokeun teu putus (Tuhan mengutamakan tidak putus)
nyandak paréntahan husus (membawa perintah yang khusus)
seja taat manah mulus (bermaksud taat hati tulus)

Penjelasan

Pupujian di atas terdiri atas tiga bait atau pada. Bait pertama mengabarkan bahwa telah lahir bulan purnama yang menerangi bumi. Bulan purnama di sini bukan arti sebenarnya tetapi merupakan gaya bahasa. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW.

Nyaangan jagat buana (menerangi seluruh bumi) maksudnya pembawa ajaran yang benar. Pujaan yang membawa manusia dari jahiliyah (kebodohan) pada keimanan kepada Allah SWT.

Bait kedua, mengajak manusia bergembira dengan kelahiran Nabi Yang Mulia. Kita harus selalu bersyukur dan berdo’a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bait ketiga atau bait terakhir, mengandung makna bahwa Tuhan senantiasa memberi keutamaan kepada Rasulullah SAW. Rasul pembawa perintah khusus dari Alloh untuk taat dengan hati yang tulus dan ikhlas.

Baca juga: Arti Lirik Pupujian Anak Adam

Demikianlah, semoga bermanfaat.