Perbedaan Meureun dan Panginten dalam Bahasa Sunda

Bedanya Meureun dan Panginten dalam Bahasa Sunda

10 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Meureun dan panginten merupakan kata dalam bahasa Sunda yang sama artinya tetapi berbeda penggunaannya.

Berikut ini perbedaan kata meureun dan panginten dalam undak usuk basa Sunda.

Meureun

Meureun /meu·reun/ artinya mungkin; belum pasti; menduga-duga. Termasuk puhu kecap (kata dasar) yang dapat langsung jadi kata walaupun tanpa rarangkén (imbuhan). Kecap rundayan (turunan) dari kata meureun yaitu meureunan, artinya mungkin atau belum tentu.

Berdasarkan tingkatannya termasuk bahasa Sunda loma. Digunakan dalam kalimat atau percakapan dengan teman atau orang-orang yang sudah akrab. Jika diucapkan pada orang yang dihormati maka dapat dianggap tidak sopan, tidak menghormati, dan tidak punya tata krama.

Contoh kalimat:

Nu loba duit mah hayang nanaon ogé meureun teu kudu hésé capé jiga urang (Orang kaya kalau mau apa-apa mungkin tidak harus susah payah seperti saya).

Artis mah loba duit meureunan nya? (Artis itu mungkin banyak uang ya?).

Panginten

Panginten /pa·ngin·ten/ artinya mungkin; belum pasti; tidak tentu; menduga-duga. Termasuk kecap rundayan, asalnya dari kata kinten (kira) ditambah rarangkén hareup (awalan) pang-. Kecap rajekan dari kata kinten yaitu kinten-kinten artinya kira-kira.

Kata panginten termasuk bahasa Sunda lemes (halus). Digunakan dalam kalimat atau percakapan sopan untuk menghormati lawan bicara.

Contoh kalimat:

Kinten-kinten badé iraha akang angkat ka Bandung téh? (Kira-kira abang mau kapan berangkat ke Bandung?)

Abdi mah mios ka Bandung téh badé énjing panginten. (Mungkin saya akan pergi ke Bandungnya besok).

Perbedaan Meureun Panginten
Arti Mungkin; tidak pasti; belum tentu; menduga-duga Mungkin; tidak pasti; belum tentu; menduga-duga
Tingkatan bahasa Loma Lemes
Bentuk Puhu kecap Kecap rundayan

Baca juga: Bedanya Raos dan Ngeunah

Demikianlah, semoga bermanfaat.