Cara Memanggil dan Menjawab panggilan dengan bahasa Sunda

Cara Memanggil dan Menjawab Panggilan Bahasa Sunda

20 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Bagaimana cara memanggil dan menjawab panggilan dengan bahasa Sunda?

Memanggil adalah meminta orang untuk mendekat, kembali, menunggu, datang, dan sebagainya dengan cara menyeru nama atau dengan panggilan pengganti nama.

Silakan baca Bahasa Sunda kata panggilan pengganti nama

Bahasa Sundanya memanggil adalah ngageroan (loma) dan nyauran (halus).

Berikut ini kosakata Sunda yang berhubungan dengan memanggil.

Bahasa Indonesia Bahasa Sunda Loma Bahasa Sunda Halus
Panggil Geroan Sauran
Panggilan Panggero Panyaur
Memanggil Ngagero, ngageroan Nyauran
Memanggil-manggil Gegeroan

Menjawab panggilan dalam bahasa Sunda disebut nembalan (loma), ngawalon (loma buhun), ngawaler (halus).

Kosakata Sunda yang berhubungan dengan kata nembalan antara lain:

Bahasa Indonesia Bahasa Sunda Loma Bahasa Sunda Halus
Jawab Tembal, Walon Waler
Jawaban Panembal Waleran
Menjawab Nembal, Nembalan, Ngawalon Ngawaler
Dijawab Ditembalan Diwaler

Cara Memanggil

Memanggil orang bisa langsung menyebut nama atau panggilan pengganti nama. Silakan baca Bahasa Sunda kata panggilan pengganti nama. Setelah itu, diikuti oleh maksud memanggilnya untuk apa.

Misalnya:

Ka dieu

Ka dieu digunakan untuk meminta orang supaya datang atau mendekat. Ka dieu dalam bahasa Indonesia artinya ke sini.

Contoh:

(A1) Euy ka dieu yap urang dahar (Woi ke sini kita makan yuk)

(B1) Heug, ayeuna ka dinya (ya, sekarang ke situ)

(A2) Jang ka dieu sakedap (Nak ke sini sebentar)

(B2) Mangga, kela sakedap A (iya sebentar bang)

(A3) Mah! Saur bapa ka dieu heula (Mah! kata bapak ke sini dulu)

(B3) Enya (iya)

Menjawab Panggilan

Jika dipanggil nama atau panggilan pengganti nama, cara menjawab panggilan yang sopan adalah untuk laki-laki = kulan, perempuan = kah.

Jawaban loma (menjawab panggilan teman) adalah naon dan heuy.

Contoh:

Bapa : Jang!

Dadan : Kulan (iya)

Bapa : Kadieu gera sakeudeung! (Ke sini sebentar)

Dadan : Mangga pa (iya pak)

Mamah : Nyi!

Nining : Kah (iya)

Mamah : Kadieu yap bantosan mamah ngadamel opak (ke sini bantuin mamah bikin opak)

Nining : Mangga mah (iya mah)

Usep : Din!

Udin: Naon Sep?

Eman : Kom!

Kokom : Heuy, rék naon?

Demikian, semoga bermanfaat.