Contoh Artikel Bahasa Sunda tentang Kebersihan Lingkungan

2 Contoh Artikel Bahasa Sunda tentang Kebersihan Lingkungan

21 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Berikut ini contoh artikel bahasa Sunda singkat tentang kebersihan lingkungan tempat tinggal dan sekolah.

Contoh artikel ini menggunakan dua tingkatan bahasa dengan judul yang berbeda. Artikel pertama “Mangpaat Miara Kabersihan Lingkungan” menggunakan bahasa Sunda loma. Sedangkan artikel kedua “Pangaruh Kabersihan Lingkungan Sakola Kana Sumanget Diajar” memakai bahasa Suda lemes (halus).

Mangpaat Miara Kabersihan Lingkungan

(Bahasa Sunda Loma)

Kabersihan lingkungan teh mangrupa tanggung jawab saréréa. Teu diiwal keur nu beunghar wungkul atawa nu sangsara wungkul. Kabéh jalma ngabogaan kawajiban pikeun ngajagana. Ngajaga kabersihan téh lain saukur di padumukan urang waé, tapi kaasup di sakola, di kantor, atawa di panyabaan.

Cara miara kabersihan lain nyokotan runtah atawa sasapu wungkul. Miceun runtah kana wadah na atawa tundan teundeun kana tempatna ogé geus kaasup ngajaga. Komo lamun daék jeung nyokot runtah urut batur mah, leuwih hadé pisan. Ngan, lamun unggal jelema teu miceun runtah di mana baé, rék aya runtah ti mana? Ari lain kalakay mah.

Lingkungan anu bararesih téh loba pisan mangpaatna pikeun urang. Mangpaat anu pangheulana karasa nya éta ngareunah katempona. Sajaba ti ngeunah tetempoan téh tangtu matak genah nyicinganana. Pipanyakiteun jeung balai ogé bakal jararauh.

Patempatan anu bararesih moal matak sareuseuk kana panon. Dipaké tempat popotoan ogé bakal alus katinggalina. Sabalikna, lamun kotor mah boro-boro nyicingan, dalah nempo na ogé pikageuleuheun.

Lingkungan anu beresih bakal mawa séhat kana pikiran jeung awak. Dina tempat bararesih mah moal loba laleur jeung reungit. Oray ogé moal daékeun kumalampreng. Atuh dimana datang hujan, moal aya runtah nu mendet kana kamalir. Pan éta téh geus ngajauhkeun urang tina karudet jeung kasakit.

Coba lamun runtah nalambru, reungit jeung laleur bakal baretaheun. Sedengkeun apanan ari laleur jeung reungit téh mawa panyakit. Malah teu pamohalan tumpukan runtah atawa jalan anu barala dipaké panyumputan oray. Lamun datang hujan, runtah ogé bisa nyocokan kamalir antukna matak caah.

Nu matak, urang kudu daék beberesih di imah, di buruan, di sakola jeung di tempat pagawéan. Nu penting mah deuih, ulah miceun runtah di mana baé. Lingkungan beresih, pikiran cageur, awak jagjag.

Pangaruh Kabersihan Lingkungan Sakola kana Diajar

(Bahasa Sunda Lemes)

Upami ditinggal salangkung mah sapertos nu teu aya patalina antawis kabersihan lingkungan sakola sareng sumanget diajar. Padahal mah, saleresna éta téh pakuat pakait pisan. Ayeuna cobi bayangkeun geura, raos mana urang calik di kelas nu seueur runtah bari bangku acak-acakan atanapi di kelas anu raresik?

Di buruan sakola anu rarujit sareng barala, boh ku jukut boh ku plastik tilas cangkang jajanan, urang moal betah ameng. Badé kagiatan ékstra kurikuler ogé alim da rarujit sareng gareuleuh.

Lajeng deui upami di kelas seueur kebul, runtah nalambru, bangkuna acak-acakan, calik ogé moal tumaninah. Upami calikna wae tos teu raos, badé jongjon diajar kumaha?

Tétéla atuh gening kaayaan lingkungan sakola téh mangaruhan kana sumanget diajar. Salaku siswa, urang kedah sasarengan nyiptakeun lingkungan sakola anu beresih sareng merenah supados betah sareng sumanget diajar.

Upami diajarna sumanget, kana préstasina ogé ningkat. Kasempetan kanggo ngahontal cita-cita téh langkung ageung margi urangna berprestasi.

Baca juga: Contoh Karangan Bahasa Sunda tentang Kebersihan

Demikinlah, semoga bermanfaat.