Biantara Basa Sunda tentang Kebersihan

Contoh Biantara Basa Sunda Tentang Kebersihan

20 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun baraya! Pada postingan sebelumnya saya sudah membagikan contoh biantara basa Sunda dengan tema kesenian tradisional Jawa Barat yaitu membahas tentang wayang golek. Masih tentang biantara (pidato) bahasa Sunda, kali ini saya akan berbagi contoh biantara basa Sunda tentang kebersihan.

Bahasa Sunda-nya kebersihan adalah kaberesihan/ kabersihan, kata dasarnya beresih, memakai imbuhan (rarangkén) ka- dan -an menjadi kaberesihan.

Kebersihan memang mudah diucapkan dan kesannya merupakan sesuatu yang sederhana banget, tapi jika malas menjaganya maka akan jadi masalah besar baik bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan. Dalam bahasa Sunda, menjaga kebersihan diri disebut berséka. Lawan kata berséka adalah botrok atau jorok.

Contoh biantara basa Sunda tentang kebersihan diri

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Puji kalih syukur mangga urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Agung anu teu petot-petot maparin ni’mat ka urang sadayana.

Solawat miwah salam mugi salamina dilimpahkeun ka paduka alam ya’ni habibana wanabiyuna Muhammad saw. Teu hilap ka kulawargina, ka para sohabatna, para tabi’in atbaut tabi’in tug dugika urang sayana malah mandar kalélébéran sapa’at ti Kangjeng Rosul saw. Aamiin.

Hadirin nu ku simkuring dipihormat.

Dina waktos ieu simkuring baris medar pasualan ngeunaan kabersihan anu patali jeung kabersihan awak urang. Sakumaha nu ku urang kanyahoan, dina waktu ayeuna alam dunya keur nandangan cocoba mangrupa panyakit nu disebut corona atawa covid-19.

Ieu panyakit anu can aya vaksin na teh gancang pisan nerekabna ka sasama jalma ngaliwatan droplét. Ku sabab kitu, WHO nganjurkeun pisan ka sakumna warga masrakat di alam dunya pikeun ngajaga kabersihan awak ku jalan maké masker di tempat umum, getol kukumbah maké sabun dina cai ngocor, jeung ngajaga jarak di papada urang sakurang-kurangna 1,5 meter.

Supaya urang teu ngarandapan panyakit corona ieu, sim kuring umajak ka para hadirin sadayana hayu urang disiplin ngajaga kabersihan awak urang. Sabab nu bisa dilakonan ku urang ayeuna pikeun ngabendung nerekabna virus téh nyaéta ku jalan berseka.

Hadirin nu ku simkuring dipihormat.

Sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya basa simkuring anu teu merenah kana manah.

Mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun tina sagala rupi panyawat. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Contoh pidato basa Sunda tentang kebersihan lingkungan

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Langkung tipayun hayu urang manjatkeun puji sareng syukur ka Dzat Nu Maha Agung. Ku Rohman sareng Rohim-Na, urang sadayana tiasa riung mungpulung di ieu patempatan dina rararaga (dalam rangka) ………

Solawat miwah salam mugi salamina dilimpah curahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad saw, ka kulawargina, para sobahatna, para tabi’in atba’ut tabi’in, dugi ka urang sadayana mudah-mudahan kenging sapaatul udzma jaga di yaumil jaja wal hisab. Aamin ya robbal alamin.

Hadirin anu ku simkuring dipihormat.

Kasehatan mangrupi salah sawios ni’mat Gusti nu kalintang awisna. Kumargi sakitu, payus pisan upami urang tiasa ngajagina.

Kumaha carana ngajagi sareng nyukuran ni’mat sehat?

Salah sawiosna nyaeta ku jalan ngajaga kabersihan awak urang sareng kabersihan lingkungan. Awak sareng lingkungan anu beresih moal gampil kakeunaan ku panyawat.

Ngajagi kabersihan lingkungan gampil pisan disebatkeun nana sareng gampil dilakonan kantun urang kersana. Carana nyaéta ulah miceun runtah di mana waé, rajin kokoréd di buruan, sareng getol sasapu.

Upami sadayana warga guyub dina ngajaga kabersihan lingkungan urang, tanwandé lembur urang bakal bararesih matak pikabetaheun sareng tebih tina panyawat.

Kumargi kitu, hayu urang sasarengan ngajagi kaberesihan bumi katut buruanna séwang-séwangan, ogé sasarengan gotong royong meresihan sarana umum sapertos jalan, pancuran sareng solokan.

Hadirin nu ku simkuring dipihormat.

Sakitu anu tiasa kadugikeun, hapunten bot bilih aya kalimah anu matak tugenah kana manah nyentug kana kalbu. Mudah-mudahan urang salawasna kalebet ka jalma nu tiasa ngajaga kabersihan margi saur katerangan ogé kabersihan teh bagéan tina iman.

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Baca juga: Kamus Sunda Buhun (Sunda Kuno) – Indonesia

Itulah contoh biantara basa Sunda tentang kebersihan diri dan lingkungan, semoga bermanfaat.