Contoh gaya basa Mijalma atau personifikasi bahasa Sunda

10 Contoh Gaya Basa Mijalma dalam Kalimat Sunda dan Artinya

29 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Gaya basa mijalma dalam bahasa Indonesia disebut juga majas personifikasi. Majas mijalma sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari dan banyak juga ditemukan dalam lirik-lirik lagu Sunda. Namun terkadang kita tidak sadar atau bahkan tidak tahu kalau kata-kata tersebut merupakan gaya bahasa personifikasi.

Secara denotasi, mijalma artinya menjadikan manusia atau menyerupai manusia. Asalnya dari kata jalma (manusia). Jalma termasuk basa Sunda loma, bahasa halusnya adalah jalmi. Dalam kedudukannya sebagai nama majas tidak bisa (tidak tepat) diganti jadi mijalmi.

Arti majas mijalma nyaeta gaya basa anu nginjeum pamolah, tingkah laku, cara, jeung sipat-sipat manusia anu diterapkan kana barang anu teu nyawaan, tutuwuhan atawa sasatoan.

Dalam pengertian lain gaya basa mijalma adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati, tumbuhan, hewan yang seolah-oleh hidup, bertingkah, dan memiliki sifat-sifat seperti manusia.

Contoh gaya basa mijalma dalam kalimat

Bentang di langit pating kariceup matak endah katempona. Bintang di langit berkedip-kedip bikin indah kelihatannya.

Panon poe nyumput di satukangeun mega. Matahari bersembunyi di belakang awan.

Daun kalapa di basisir ting garupay katebak angin. Daun kelapa di pesisir melambai-lambai tertiup angin.

Para beuneur mah tarungkul teu rancung kawas anu hapa. Padi yang berisi menunduk tidak berdiri seperti yang kosong.

Ombak di basisir laut kidul teu eureun-eureun silih udag. Ombak di pantai selatan tidak henti-hentinya saling kejar.

Angin leutik ngahiliwir mepende ka jalma nu keur reureuh tina kacape. Angin sepoi-sepoi menina bobokan orang yang sedang istirahat dari rasa lelah.

Sora kongkorongok hayam jago ngahudangkeun jalma-jalma anu keur sare tibra dina wanci subuh. Suara kukuruyuk ayam jantan membangunkan orang-orang yang sedang tidur pulas pada waktu subuh.

Matuh unggal sore domba sok gegeroan menta diparaban. Rutin tiap sore domba suka memanggil-manggil minta diberi pakan.

Gunung-gunung bangun nu bingung nyanghareupan pihujaneun sabab tatangkalanna geus ditaluaran. Gunung-gunung seperti yang bingung menghadapi hujan sebab pepohonannya sudah ditebang.

Manuk-manuk ricit disarada mapagkeun datangna beurang. Burung-burung berkicau menyambut tibanya siang.

Baca juga: 20 Contoh Majas Hiperbola Bahasa Sunda

Itulah arti dan contoh kalimat gaya basa mijalma. Semoga bermanfaat.