Contoh Kalimat Babasan Sunda

30 Contoh Kalimat Babasan Sunda

37 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Babasan atau ungkapan Sunda adalah kata majemuk (kecap kantetan) yang susunannya sudah tentu, tidak bisa diubah, dan mengandung makna kiasan.

Makna yang terkandung di dalam babasan biasanya menggambarkan sifat manusia. Jumlah babasan sendiri sangat banyak, ada ratusan. Berikut ini contoh penerapan babasan dalam kalimat bahasa Sunda.

1. Nyi Asih mah matak pikaresepeun, keur geulis téh amis budi deuih.

2. Anu amis daging mah kulitna téh teu kaop kakoét sok ngalegaan.

3. Lalaki ipis burih mah ulah hayang jadi tentara, moal cocok.

4. Nyi Esih mah jiga indungna ipis biwir.

5. Si Dudung mah lalaki-lalaki laér biwir alabatan awéwé.

6. Lalaki ogé teu kurang anu juuh cimata leuwih-leuwih ti awéwé.

7. Ulah laér gado kalakuan teh ngerakeun kolot.

8. Budak hampang birit mah sok pada mikanyaah.

9. Jalma nu hampang leungeun mah hirupna téh sok pada ngajauhan.

10. Anu heuras genggerong mah ulah dilayanan ambéh teu paséa.

11. Si Udin mah kakara boga motor butut ogé mani gede hulu.

12. Embung urusan jeung mang Kosim mah jelemana sahaok kadua gaplok.

13. Ulah culculan barangteundeun bisi aya nu panjang leungeun.

14. Lalaki mah panjang lengkah sanajan geus kawin ogé moal hésé indit-inditan.

15. Awéwé mah pondok lengkah, komo geus boga budak mah.

16. Ulah kurung batok hirup téh ambéh lega wawasan.

17. Kuring mah ulah disakompet daunkeun da sanajan wawuh jeung nu bangor ogé tara pipilueun.

18. Model mah awakna téh jangkung lenjang.

19. Si Kabayan mah kandel sisi beungeut sakitu geus dipopokékeun ogé haré-haré wé.

20. Pecumah dibéjaan ogé si Kasdun mah moal narimakeun da jelemana gurat batu.

21. Teu hayang méré deui ka si Kojen bonganna pinter kodék.

22. Salakina mah béréhan ngan hanjakal pamajikannana buntut kasiran.

23. Mun boga mah sok hayang méré ka budak nu leuleus awak téh.

24. Wa Kusmin mah héjo cokor digawéna téh sok pipindahan.

25. Moal ngagugu nitah ka Casmat mah beurat birit.

26. Gedé haté mang Adul maké jeung hayang ka Agnes Mo sagala.

27. Ari jadi lalaki sing gedé kawani, ulah bodas ceuli.

28. Ulah kuméok méméh dipacok, can puguh-puguh geus sieun tiheula.

29. Jalma anu asak jeujeuhan mah tara gagabah ngaléngkah.

30. Sing boga saku dua, ulah percaya kitu waé ka jalma saliwat.

Baca juga: 444 Babasan Sunda dan Artinya

Demikianlah, semoga bermanfaat.