Contoh Kalimat Tanya Iraha Bahasa Sunda dan Artinya

25 Contoh Kalimat Tanya Iraha Bahasa Sunda dan Artinya

12 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pengertian, definisi, makna, atau arti kata iraha dalam kamus bahasa Sunda terjemahan Bahasa Indonesia adalah kapan. Kata iraha merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan waktu.

Berikut ini contoh kalimat tanya iraha dalam bahasa Sunda dan artinya. Tanda −− sama dengan kata ‘iraha’ pada kalimat bahasa Sunda, dan sama dengan ‘kapan’ pada contoh kalimat bahasa Indonesia.

Ragam bahasa Sunda loma

1. Iraha bakal asup deui sakola? (Kapan akan masuk lagi sekolah?)

2. −− mimiti peré sakola? (−− mulai libur sekolah?)

3. −− balik ti kota? (−− pulang dari kota?)

4. −− rek mimitian digawé? (−− akan mulai bekerja?)

5. −− rek kawin téh? (−− kapan akan menikah?)

6. −− rek ulin deui ka dieu? (−− mau main lagi ke sini?)

7. −− motor maneh leungitna? (−− hilangnya motormu?)

8. −− urang kudu kadieu deui? (−− saya harus ke sini lagi?)

9. −− rék ngajakan urang ulin ka imah manéh? (−− mau mengajakku main ke rumahmu?)

10. −− kitu manéh ulin ka gunung Cikuray? (−− gitu kamu mendaki gunung Cikuray?)

11. Bakal −− datangna lanceuk manéh ti Bandung? (−− kakakmu akan pulang dari Bandung?)

12. Rék −− meuli sapatu maén bal téh? (Mau −− beli sepatu main bola itu?)

13. Rék −− nyokot kantong di imah si Udin téh? (Mau −− mengambil tas di rumah si Udin itu?)

14. Ari dulur maneh iraha rék inditna ka Tasik? (Kalau saudaramu −− berangkatnya ke Tasik?)

15. Ari kuriakna mang Ano téh −−? (−− mang Ano akan membangun rumahnya?)

Ragam bahasa Sunda lemes

1. Kedah bérés iraha ngadamel acuk saragam téh? (Harus selesai kapan bikin seragam ini?)

2. Anggoeun −− artos anu ditambut ku abdi téh? (Buat di pakai −− uang yang saya pinjam ini?)

3. −− aya waktos nyalsé? abdi badé dongkap ka bumi. (−− ada waktu senggang? saya akan datang ke rumahmu)

4. −− tuang rama mulihna ti Arab Saudi? (−− bapakmu pulang dari Arab Saudi?)

5. Bakal −− atosna nya padamelan téh?. (−− akan selesainya pekerjaan ini?)

6. −− nya abdi bakal suksés sapertos anjeun? (−− ya saya sukses seperti kamu?)

7. −− ngawitan lebet deui sakola? (−− mulai masuk lagi sekolah?)

8. Badé −− ngawitan muka toko téh? (−− akan mulai buka toko itu?)

9. −− badé gunting pita kantor anu énggal téh? (−− akan gunting pita kantor baru itu?)

10. Iraha nikahna kang Kabayan sareng nyi Iteung téh? (−− nikahnya kang Kabayan dan nyi Iteung itu?)

Baca juga: Contoh Kalimat Tanya Naha dan Artinya

Demikianlah, semoga bermanfaat.