Contoh Kalimat Tanya Kumaha Bahasa Sunda dan Artinya

25 Contoh Kalimat Tanya Kumaha Bahasa Sunda dan Artinya

8 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pengertian, makna, definisi, atau arti kata kumaha dalam kamus bahasa Sunda terjemahan bahasa Indonesia adalah ‘bagaimana’, dalam bahasa Inggris artinya ‘how’. Kata kumaha merupakan kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan cara atau keadaan.

Berikut ini contoh kalimat tanya kumaha dalam bahasa Sunda dan artinya. Tanda −− sebagai pengganti kata ‘kumaha’ dan ‘bagaimana’ pada contoh kalimat bahasa Sunda dan bahasa Indonesia.

Ragam bahasa Sunda Loma

1. Kumaha isuk téh, tulus ulin moal? (Bagaimana besok itu, jadi main tidak?)

2. −− papatahna bapa téh? (−− nasihatnya Bapak itu?)

3. −− lamun mahal, hég teu boga duit? (−− jika mahal, soalnya enggak punya uang?)

4. −− mawana lomari téh kana motor mah hésé? (−− cara membawanya lemari itu kalau ke motor susah?)

5. Kumahakeun nya nalian useup ambeh pageuh? (Harus −− ya mengikat domba supaya kuat?)

6. Dikumaha manéh mani ceurik aeuk-aeukan? (Diapain kamu nangis sampai aeuk-aeukan).

7. Sok sakumaha nyambungan kanu hajat? (Suka seberapa menyumbang ke yang hajatan?)

8. Bakal −− mun bapa manéh apaleun? (Akan −− jika bapakmu tahu?)

9. Ari geus puguh embungeun kudu dikumahakeun? (Kalau sudah jelas dia tidak mau harus diapain?)

10. Ari éntog −− sorana? (Kalau entog −− suaranya?)

11. −− nyieunna nya jambatan di luhur laut? (−− caranya ya bikin jembatan di atas laut?)

12. −− neundeunna nya satelit di luhur langit? (−− caranya ya menyimpan satelit di angkasa?)

13. −− nya kaayaan di bulan? (−− ya keadaan di bulan?)

14. −− ngomongna ambéh nyi Iteung daekeun ka urang? (−− bicaranya agar nyi Iteung mau sama saya?)

15. −− lamun mang Darman embungeun mantuan? (−− jika mang Darman tidak mau membantu?)

Ragam bahasa Sunda Lemes

1. Tos lami teu tepang, kumaha damang? (Sudah lama tidak bertemu, apa kabar?)

2. −− carana ngadamel comro? (Bagaimana caranya membuat comro?)

3. −− upami teu diwidian ku tuang rama? (−− jika tidak diizinkan oleh bapakmu?)

4. Wayah kumaha sumping ti Majalengka? (Jam berapa tiba dari Majelengka?)

5. Upami ngahormat teh pananganna −−? (Jika menghormat, tangannya −−?)

6. −− upami urang bagi dua sareng abdi? (−− jika kita bagi dua?)

7. Kedah dikumahakeun ieu artos? (Harus diapain ini uang?)

8. −− nganggona ieu mesin téh? (−− cara memakainya mesin ini?)

9. Dupi suanten maung kumaha? (Kalau suara harimau −−?)

10. −− saéna supados pada-pada raos? (−− baiknya agar sama-sama enak?)

Baca juga: Contoh Kalimat Tanya Sabaraha

Demikianlah, semoga bermanfaat.