Contoh Kecap Panganteur Sandikarya dan Kalimatnya

Contoh Kecap Panganteur Sandikarya dan Kalimatnya

15 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kecap panganteur adalah kata yang berfungsi untuk menggambarkan dimulainya sesuatu (aspek inkoatif).

Kecap panganteur sandikarya ialah kata yang gunanya untuk menunjukkan dimulainya gerak atau perbuatan (mengantarkan kata kerja).

Contoh Kecap Panganteur Sandikarya

 • Jrut turun (turun)
 • Jung nangtung (berdiri)
 • Gék diuk (duduk)
 • Kuniang hudang (bangun dengan semangat)
 • Koréjat cengkat (berdiri dengan semangat)
 • Berebet lumpat (lari)
 • Dug saré (tidur)
 • Reup peureum (memejamkan mata)
 • Kalacat naék (naik, biasanya digunakan untuk naik tangga, pohon, atau dinding)
 • Jleng luncat (loncat, biasanya loncat melintasi seperti meloncati selokan)
 • segruk ceurik (menangis)
 • Gelenyu imut (senyum)
 • Belengéh seuri (tertawa tapi seperti senyum)
 • Cikikik seuri (tertawa kecil)
 • Cakakak seuri (tertawa lebar)
 • Cong nyembah (menyembah)
 • Celengok nyium (mencium)
 • Am dahar/ am ngahuap (makan)
 • Regot ngimum (minum)
 • Jegoh batuk (batuk)
 • Ngong adan (adzan)
 • Pok ngomong (bicara)
 • Geuleuyeung maju (maju, biasanya kendaraan)
 • Blug labuh (jatuh seperti jatuh dari tangga)
 • Gantawang nyarékan (marah)
 • Bral miang (berangkat)
 • Brus mandi (mandi)
 • Léos indit (pergi)
 • Beleweng dialungkeun/ dibalangkeun (dilemparkan)
 • Habek neunggeul (memukul)
 • Jekok najong (menendang)
 • Luk tungkul (nunduk)
 • Kusiwel ngaluarkeun (mengeluarkan dari saku atau dari dompet)
 • Gaplok nyabok (menampar)
 • Gampleng nampiling (menampar)
 • Celengkeung ngomong (bicara)
 • Réngkénék ngigel (menari)
 • Lep teuleum (menyelam)
 • Kedewek nyekel (menggenggam)
 • Gorowok ngagero (memanggil dengan suara lantang/keras)

Contoh kalimatnya

 1. Teu kungsi lila jrut Nyi Icih turun ti imah.
 2. Jung Mang Dédi nangtung bari tuluy nguliat.
 3. Sanggeus dititah mah kunu boga imah, sémah téh gék diuk dina korsi.
 4. Kuniang Kabayan hudang bari gigisik.
 5. Keur jongjon dariuk, ana koréjat teh Rohmat cengkat.
 6. Berebet Diki lumpat ka pipir.
 7. Ari geus tunduh mah gera gug saré.
 8. Ari diparéndé mah orok téh reup peureum dina aisan.
 9. Kalacat Dewi naék kana angkot.
 10. Jleng luncat kainya ulah asa-asa.
 11. Barang ngadéngé anakna cilaka, segruk Ma Atih ceurik.
 12. Gelenyu Ismet imut ka Ani.
 13. Belengéh Patin seuri.
 14. Barang ngadéngé aya nu hitut, cikikik Bibah seuri.
 15. Barang Kang Sulé ngabodor, cakakak Asep seuri.
 16. Cong léngsér nyembah ka raja.
 17. Celengok Marni nyium pipi anakna.
 18. Am Koko dahar meni ngalimed.
 19. Regot Aki Uju ngimum ci enteh haneut.
 20. Jegoh Nino batuk.
 21. Ngong Mahdan adan satarikna.
 22. Pok ngomong ulah répéh waé atuh!
 23. Geuleuyeung mobil téh maju.
 24. Blug Dana labuh nangkarak bengkang.
 25. Teu puguh-puguh, ana gantawang nyarékan.
 26. Bral gera miang tong honcéwang!
 27. Brus barudak asup ka leuwi.
 28. Geu dibéré duitmah, léos Mamad indit.
 29. Ana beleweng piring dibalangkeun ka luar.
 30. Teu antaparah, habek Diding neunggeul musuhna.
 31. Jekok Si Rawing najong bobokong Si Béwok.
 32. Basa diteuteup ku salakina, luk wiwi tungkul.
 33. Kusiwel Dadan ngaluarkeun duit tina jero pésak calanana.
 34. Gaplok Udin nyabok pipi Idan.
 35. Sugan téh rék naon, ana gampleng téh nampiling teu puguh-puguh.
 36. Keur sepi jempling, ana celengkeung Wardi ngomong.
 37. Barang ngadéngé sora musik, réngkénék teh Ayu ngigel.
 38. Lep barudak teuleum, teu kungsi lila mecenghul deui di luhur cai.
 39. Kedewek si Kabayan kana lauk nilem.
 40. Gorowok Sobri ngagero ka baturna.

Baca juga: 130 Kecap Anteuran Bahasa Sunda

Demikianlah, semoga bermanfaat.