Contoh Kecap Panganteur Sandinetra dan Kalimatnya

Contoh Kecap Panganteur Sandinetra dan Kalimatnya

4 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kecap panganteur terjemahan bahasa Indonesianya ialah kata pengantar. Artinya yaitu kata yang menggambarkan dimulainya suatu perbuatan atau gerak (mengantarkan kata kerja) dan kadang-kadang mengantarkan kata sifat.

Kecap panganteur mengandung aspek inkoatif atau mulai berlangsungnya suatu pekerjaan, perbuatan atau gerak.

Berdasarkan kata yang diantarkannya, kecap panganteur terbagi menjadi kecap panganteur sandirasa, sandisora, sandikata, sandikarya, dan sandinetra.

Contoh Kecap Panganteur Sandinétra

Kecap panganteur sandinetra berfungsi untuk menunjukkan paninggal (penglihatan). Contohnya antara lain:

 1. Bray caang/ hurung (terang)
 2. Buricak hurung sakeudeung (menyala tapi sebentar)
 3. Reup pareum (padam menunjukkan gelap)
 4. Gurilap sérab (berkilau)
 5. Baranyay hurung (seperti cahaya lampu senter)

Contoh kalimat:

 1. Bray atuh panon poé gera caang ieu kami arék moé paré!
 2. Ari geus diomékeun kunu bisa mah, gebray wé TV téh hurung.
 3. Sanggeus dicetrékkeun mah stop kontak listrikna, imah teh ngagebray caang.
 4. Buricak kilat disusul sora gugur matak pikakeueungeun.
 5. Tong ulin di luar sieun kilat buburicakan bisi kabéntar gelap.
 6. Panon kapétél keusik mani ngaburicak.
 7. Basa pilem rék dimimitian, reup lampu di bioskop pareum.
 8. Barang dipesat tina sarangkana, gurilap téh bedog Ki Béwok mani ngagurilap bangun seukeut pisan.
 9. Baranyay katempo aya sénter hurung ti belah kidul.
 10. Abong sénter mahal, cahyana mani ngabaranyay.

Baca juga: Contoh Kecap Panganteur Sandisora dan Kalimatnya

Demikianlah, semoga bermanfaat.