Contoh Kecap Panganteur Sandisora dan Kalimatnya

Contoh Kecap Panganteur Sandisora dan Kalimatnya

4 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kecap panganteur nyaeta kecap anu bisa ngébréhkeun kalakuan atawa gerak si palaku, sakapeung nganteurkeun kecap sipat. Umumna ngandung aspék inkoatif nya éta nuduhkeun pagawéan mimiti lumangsung.

Terjemahan pengertian di atas adalah, kecap panganteur yaitu kata yang dapat menggambarkan perbuatan atau gerak si pelaku, atau mengantarkan kata sifat. Umumnya mengandung aspek inkoatif yaitu menunjukkan perbuatan mulai berlangsung.

Jadi, intinya kecap panganteur merupakan kata yang menggambarkan mulai berlangsungnya gerak atau mengantarkan kata sifat.

Kecap panganteur dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sandirasa, sandisora, sandinetra, sandikata, dan sandikarya.

Contoh Kecap Panganteur Sandisora

Kecap panganteur sandi sora adalah kata pengantar yang berfungsi untuk menunjukkan tiruan suara.

Contohnya sebagai berikut:

 1. Brut hitut (kentut keras)
 2. Beledug bitu (meletus keras)
 3. Blug labuh (jatuh)
 4. Berewék soéh (sobek)
 5. Cekuk hitut (kentut)
 6. Cikikik seuri (tertawa)
 7. Dor disada (bersuara)
 8. Hing ceurik (menangis)
 9. Jegér disada (gelap/ gugur)
 10. Néng disada
 11. Pré peupeus (pecah)
 12. Pluk ragrag (jatuh)

Contoh kalimat

 1. Keur réhé kitu, brut sada aya nu hitut sorana écés pisan.
 2. Kakara ogé treuk téh ngageuleuyeung ujug-ujug beledug banna bitu.
 3. Barang nincak cangkang cau, blug téh Sobri labeuh tibeubeut.
 4. Berewék, sarung  Udin soéh tikait kana paku.
 5. Teu sopan naker, basa Pa Guru nuju nerangkeun di payuneun kelas, jol cekuk téh aya murid nu hitut.
 6. Cikikik, kadéngé aya sora nu seuri ti tukangeun imah.
 7. Dor, penjahat téh dibedil sukuna ku nu berwajib.
 8. Eukeur mah keueung katurug aya nu hing ceurik ti loténg.
 9. Jegér téh gugur disada tarik pisan.
 10. Sabot barudak keur anteng arulin, neng kadéngé locéng disada.
 11. Endog lesot tina leungeunna, atuh pré peupeus.
 12. Pluk, limus  ragrag gigireun kuring.

Baca juga: Contoh Kecap Panganteur Sandikarya dan Kalimatnya

Demikianlah, semoga bermanfaat.