Contoh Gaya Bahasa Hiperbola Bahasa Sunda

20 Contoh Majas Hiperbola Bahasa Sunda

6 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun baraya Sunda! Tahukah apa itu majas hiperbola? Apa saja contoh gaya bahasa hiperbola dalam bahasa Sunda?

Baik, di postingan ini saya akan coba menjelaskan pengertian gaya bahasa hiperbola dan memberikan contoh-contoh majas hiperbola dalam bahasa Sunda beserta artinya.

Pengertian Majas Hiperbola

Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan, dramatis dan cenderung tidak masuk akal. Hal yang disampaikan seakan-akan lebih besar atau lebih kecil dari kenyataannya.

Kalau dalam bahasa Sunda, majas hiperbola nyaéta gaya bahasa anu kaleuleuwihi atawa digedé-gedékeun boh dina gedéna atawa dina leutikna. Padahal naon nu dicaritakeun teu sarua jeung kanyataan.

Gaya bahasa hiperbola dapat memberi kesan dramatis tentang apa yang dibicarakan. Gaya bahasa ini banyak dijumpai dalam karya sastra, namun sering pula diungkapkan dalam percakapan sehari-hari.

Ciri-ciri Gaya Bahasa Hiperbola

Untuk membedakan majas hiperbola dengan majas lainnya, bisa dilihat dari beberapa ciri khusus. Adapun ciri-ciri majas hiperbola adalah sebagai berikut:

 1. Melebih-lebihkan sesuatu sehingga apa yang disampaikan terkesan lebih besar atau lebih kecil dari kenyataannya.
 2. Penyampaian gaya bahasa ini menggunakan kata-kata dramatis.
 3. Apa yang disampaikan cenderung tidak masuk akal.

Contoh Kalimat Majas Hiperbola Bahasa Sunda

Untuk lebih memahami gaya bahasa hiperbola, tidak cukup hanya dengan membaca pengertian dan ciri-cirinya saja. Silakan simak contoh-contoh majas hiperbola dalam kalimat bahasa Sunda berikut ini.

 1. Basa ngadéngé yén dirina teu lulus sakola, éta budaktéh ngajerit maratan langit ngocéak maratan jagat.
 2. Moal dibéré sanajan manéh ceurik getih ogé.
 3. Asa kaduhung sagedé gunung teu ngagugu ka kolot.
 4. Bingung teu manggih tungtung nyanghareupan bayareun geus nyantek.
 5. Nepi ka belut buluan oray jangjangan ogé moal kabedag meuli hélikopter.
 6. Meni gedé pisan belut téh, liangna ogé aya sagedé dreum mah.
 7. Mun dipangku téh da awakna meni leueur kawas belut.
 8. Sanajan ngomong nepi ka ngabudah ogé moal percaya.
 9. Teu nyangka satungtung buuk ogé manéhna bakal tega nganyenyeri.
 10. Kanyaah urang ka kolot teu satai kukuna dibanding kanyaah kolot ka urang.
 11. Lungsé ieuteh can manggih sangu saréméh-réméh acan ti kamari.
 12. Dug hulu pet nyawa melaan anak pamajikan.
 13. Spiderman mah keur banjir cimata da anaknya dipecat.
 14. Teu wasa ninggalina oge Wiro Sableng meni guyang getih
 15. Batman meni mandi kesang bakating ku capéeun.
 16. Geus aya meureun 10 tahun mah teu dahar daging domba.
 17. Sorot panon na meni seukeut matak coplok jajantung.
 18. Tong mandi di balong kuring bisi paraéh lauk ku daki manéh.
 19. Nu ceurik meni kadéngé nepi ka Jakarta.
 20. Tirisna kacida meni asa ditojosan jarum.

Itulah pengertian, ciri dan contoh kalimat majas hiperbola dalam bahasa Sunda. Semoga bermanfaat.