Contoh Paguneman Bahasa Sunda Loma

Contoh Paguneman Basa Sunda Loma

2 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Paguneman artinya percakapan. Sedangkan bahasa Sunda loma adalah salah satu tingkatan bahasa Sunda. Basa Sunda loma biasanya dipakai atau diucapkan saat berbicara dengan teman atau orang yang sudah akrab.

Basa Sunda loma tidak dikatakan kasar jika dipakai dalam pergaulan sehari-hari dengan teman dekat. Tetapi basa Sunda loma ini menjadi tidak sopan jika diucapkan kepada orang tua, guru, saluhureun (orang yang umur/pangkatnya di atas penutur), dan orang baru kenal.

Intinya, bahasa Sunda loma tidak baik diucapkan kepada orang yang patur kita hormati dan hargai. Namun ketika kita mengucapkan basa loma kepada teman itu bukan berarti tidak sopan.

Berikut ini contoh-contoh paguneman basa Sunda loma.

Conto paguneman basa Sunda loma suami – istri

Salaki: Geus asak sangu, Nyi? (Sudah matang nasi, Dek?)

Pamajikan: Encan, Kang. Sakeudeung deui ogé asak. (Belum, Bang. Sebentar lagi juga matang).

Salaki: Jeung naon deungeunna? (Dengan apa lauknya?)

Pamajikan: Euweuh nanaon. Dahar wé nu aya! (Tidak ada apa-apa. Makan saya yang ada!)

Salaki: Naon nu aya téh? (Yang ada itu apa?)

Pamajikan: Urab kacang, uyah, jeung banghar. (Sayur kacang, garam, dan sambal)

Bentuk basa Sunda halusnya dari contoh percakapan bahasa Sunda loma antara suami istri di atas adalah sebagai berikut.

Caroge: Tos asak sangu, Nyi?

Istri: Teu acan, Kang. Sakedap deui ogé asak.

Caroge: Sareng naon réncangna?

Istri: Teu aya nanaon. Tuang wé nu aya!

Caroge: Naon nu aya téh?

Istri: Urab kacang, uyah, sareng banghar.

Conto Percakapan Basa Sunda Loma antara Teman Lama

Mamat: Bagéa, Yep. Cageur? Iraha mulang ti kota? (Apa kabar, Yep. Sehat? Kapan pulang dari kota?)

Iyep: Cageur. Kamari, burit. (Sehat. Kemarin, sore)

Mamat: Paingan kakara panggih. Kumaha usaha di kota haneuteun euy? (Pantesan baru ketemu. Bagaimana usaha di kota lagi bagus, bro?)

Iyep: Puguh ogé keur tiiseun, Mat. Kumaha di lembur? (Jelas lagi sepi, Mat. Bagaimana di kampung?)

Mamat: Komo di lembur atuh Yép. Nu dagang loba, nu meulina saeutik. (Apalagi di kampung, Yep. Yang dagang banyak, yang belinya sedikit)

Iyep: Untung bisa kénéh dahar ogé jaman kiwari mah, euy! (Di zaman sekarang untung masih bisa makan juga, bro)

Mamat: Enya, bener. Arék lila di lembur? (Iya, betul. Bakal lama di kampung?)

Iyep: Moal, pagéto ogé balik deui. (Tidak, lusa juga balik lagi)

Mamat: Ongkoh keur tiiseun? (Katanya lagi sepi?)

Iyep: Tiiseun ogé ari teu dikeureuyeuh mah kalah beuki ripuh. (Sepi juga kalau tidak rajin dilakukan malah semakin susah).

Mamat: Bener ogé. Ke peuting ulin ka imah urang nya. (Benar juga. Nanti malam main ke rumahku ya)

Iyep: Heug. Geus magrib kuring ka imah maneh. (Oke. Sehabis magrib saya ke rumahmu)

Mamat: Omat, didagoan. (Ditunggu ya)

Iyep: Heueuh. (Iya)

Baca juga: Conto Paguneman Jeung Babaturan Dalit

Demikianlah, semoga bermanfaat.