Contoh Sisindiran Tentang Corona

9 Contoh Sisindiran Nasihat Tentang Corona (Rarakitan, Paparikan, Wawangsalan)

38 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Sisindiran nasihat tentang corona merupakan hasil karya sastra Sunda yang edukatif. Kita bisa membuat sisindiran Sunda di media sosial untuk mengedukasi warga agar mematuhi protokol kesehatan.

Selain menyampaikan pesan tentang corona, menulis sisindiran di medsos juga bisa jadi upaya ngamumulé bahasa Sunda.

Remaja Sunda jaman now memang sudah jarang yang mendalami budaya dan bahasa Sunda. Dalam paguneman sehari-hari pun bahasanya kadang campur antara Sunda – Indonesia.

Masalahnya bukan tidak boleh bicara bahasa Indonesia, tapi sebagai putra Sunda kita tidak boleh melupakan bahasa daerah sendiri. Karena budaya dan bahasa daerah Jawa Barat ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Pantun Sunda atau sisindiran terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu rarakitan, paparikan, dan wawangsalan.
Jika dilihat dari isinya, sisindiran dibagi lagi menjadi tiga, yaitu piwuruk, silih asih, dan sésébréd.

3 Contoh Sisindiran tentang Corona wangun Rarakitan Piwuruk

Rarakitan adalah jenis sisindiran atau puisi Sunda yang terikat oleh patokan atau aturan. Patokan rarakitan adalah sebagai berikut:

  • Padalisan (baris) dalam sapada (sebait) berjumlah genap, tapi umumnya 4 baris.
  • Baris pertama dan kedua merupakan cangkang/sindir (kulit), baris ketiga dan keempat merupakan eusi (isi).
  • Masing-masing baris terdiri atas 8 engang (suku kata).
  • Suara vokal ujung baris harus murwakanti laraswekas. Baris 1 murwakanti dengan baris 3, baris 2 murwakanti dengan baris 4.
  • Ada kata yang diulang dari baris cangkang ke baris isi.

Piwuruk artinya pepatah atau nasihat. Isi sisindiran basa Sunda terbagi 3, yaitu piwuruk (nasihat), silih asih (cinta), dan sesebred (lelucon atau kritik).

Rarakitan piwuruk artinya jenis sisindiran Sunda yang berisi nasihat atau pepatah.

Contoh 1

Ulah sok nyiar lilin
Salila alus oncorna

Ulah sok liar ulin
Salila aya corona

Contoh 2

Lamun urang ka Tarogong
Moncorna ka Cirengit

Lamun urang baredegong
Corona lila rek leungit

Contoh 3

Lamun anjeun engke pinter
Omat ulah ngabobodo

Lamun anjeun make masker
Omat ulah dina gado

3 Sisindiran tentang Corona wangun Paparikan Piwuruk

Paparikan adalah jenis sisindiran Sunda. Patokan paparikan hampir sama dengan rarakitan. Bedanya dalam paparikan tidak ada pengulangan kata dari baris cangkang ke baris isi.

Isi paparikan piwuruk sama dengan rarakitan piwuruk, yakni tentang nasihat atau pepatah.

Berikut ini 3 paparikan piwuruk tentang Corona karangan Kang Yokeu Sukasah. Beliau adalah tenaga kesehatan di Puskesmas Banjarwangi dan Pengurus Saka Bakti Husada Kwarran Banjawangi, Garut.

Ka Cijoho meuli béker
Teuing saha nu nganteurna

Ulah poho make masker
Sangkan teu keuna corona

Saladah ngeunah diangeun
Didaharna rebun rebun

Kedah sering ngumbah leungeun
Ulah hilap nganggo sabun

Lauk sepat jeung gurame
Katuruban bulu merak

Lamun di temat nu rame
Kudu anggang jaga jarak

3 Contoh Wawangsalan tentang Corona

Wawangsalan adalah jenis sisindiran yang dibangun oleh dua baris atau padalisan. Masing-masing padalisan terdiri dari delapan engang atau suku kata.

Baris pertama berisi sindir dan wangsal, baris keduanya merupakan isi. Wangsal adalah hal yang disembunyikan, jawabannya murwakanti dengan salah satu kata di baris isi. Sepintas, wawangsalan ini seperti tatarucingan.

Berikut ini contoh wawangsalan tentang corona:

Virus anyar jol ti Cina
Usaha loba tekorna

Maksudnya: Corona

Nutupan baham jeung irung
Saré dugker kérék nyegrék

Maksudnya: Masker

Paanggang-anggang nya cicing
Bulu merak ngagupayan

Maksudnya: Jaga jarak

Itulah 9 contoh pantun basa Sunda tentang corona. Semoga bermanfaat.