Contoh sisindiran rarakitan piwuruk

Arti dan 7 Contoh Sisindiran Rarakitan Piwuruk Basa Sunda

64 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun baraya! Sisindiran Sunda terdiri atas tiga jenis; yaitu rarakitan, paparikan, dan wawangsalan. Masing-masing jenis sisindiran memiliki aturan dan ciri masing-masing.

Dilihat dari isinya, rarakitan dibagi menjadi tiga jenis yaitu rarakitan piwuruk, silih asih dan rarakitan sesebred. Nah di sini saya akan berbagi contoh rarakitan piwuruk dan terjemahnya.

Baca juga: 7 Contoh Sisindiran Rarakitan Sesebred

Arti Rarakitan Piwuruk

Rarakitan adalah jenis sisindiran Sunda dengan jumlah baris genap, setiap baris terdiri atas 8 suku kata (engang). Setengahnya berupa cangkang (kulit), setengahnya lagi berupa eusi (isi). Rarakitan umumnya terdiri atas 4 baris; baris ke-1 dan ke-2 cangkang, baris ke-3 dan ke-4 isi.

Ujung suku kata tiap baris rarakitan harus murwakanti laraswekas, artinya ada kesamaan bunyi ujung suku kata.

Selain itu, rarakitan juga memiliki ciri khas. Ciri rarakitan adalah sebagian kata di baris pertama disebutkan ulang di baris ketiga, baris kedua ditulis ulang di baris keempat.

Contohnya:

Lamun hayang hirup boga

Kudu daek jeung susahna

Lamun hayang asup surga

Kudu daek ibadahna

Piwuruk artinya nasihat atau pepatah. Piwuruk asalnya dari kata wuruk. Piwuruk termasuk bahasa Sunda halus, bahasa lomanya adalah papatah dan pepeling. Contohnya: piwuruk sepuh (nasihat orang tua), piwuruk guru (nasihat guru).

Rarakitan piwuruk nyaeta sisindiran Sunda jenis rarakitan yang berisi pepatah atau nasihat.

Contoh rarakitan piwuruk

Contoh 1
Lamun urang ka Cikole
Moal hese tumpak kahar

Lamun urang boga gawe
Moal hese barang dahar

Artinya:

Jika kita ke Cikole
Tidak akan susah naik delman

Jika kita punya kerja
Tidak akan sudah makan

Contoh 2

Ulah ngeumbing areuyan
Bisi lepot ninggang jurang

Ulah teuing heuheureuyan
Bisi kolot meunang wirang

Artinya:

Jangan memegang tanaman rambat
Takut lepas jatuh ke jurang

Jangan terlalu main-main
Nanti orangtua menanggung malu

Contoh 3

Sing getol nginum jajamu
Nu guna nguatkeun urat

Sing getol néangan élmu
Nu guna dunya ahérat

Artinya:

Harus rajin minum jamu
Yang berguna menguatkan urat

Harus rajin menuntut ilmu
Yang berguna dunia akhirat

Contoh 4

Lamun hayang hirup boga
Kudu daek jeung bungahna

Lamun hayang asup surga
Kudu daek ibadahna

Artinya:

Jika mau hidup kaya
Harus siap dengan gembiranya

Jika mau masuk surga
Harus mau ibadahnya

Contoh 5

Lamun hayang dahar noga
Kudu daék nya meulina

Lamun hayang asup sorga
Kudu getol nya sholatna

Artinya:

Jika mau makan noga
Harus mau membelinya

Jika mau masuk sorga
Harus rajin sholatnya

Contoh 6

Ti batan mawa pedang
Mending gé mawa ragaji

Ti batan ulin bagadang,
Mending gé diajar ngaji

Artinya:

Daripada membawa pedang
Lebih baik membawa gergaji

Daripada main begadang
Lebih baik belajar ngaji

Contoh 7

Lamun jalan embung muter
Kudu lewat bale desa.

Lamun hayang jadi pinter
Kudu rajin di sakola

Artinya:

Jika jalan tidak mau muter
Harus lewat balai desa

Jika mau jadi pintar
Harus rajin disekolah

Demikian, semoga bermanfaat.