Daftar Kata Tanya dalam Bahasa Sunda dan Artinya

Daftar Kata Tanya dalam Bahasa Sunda dan Artinya

1 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Daftar kata tanya dalam bahasa Sunda dan artinya yang sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Orang-orang biasanya suka mengucapkan kalimat pertanyaan singkat ketika ngobrol, bahkan hanya berbentuk frasa.

Pada tabel kata pertanyaan bahasa Sunda di bawah ini terdapat simbol −−. Tanda tersebut maksudnya sama dengan kata tanya ‘utama’ pada baris awal masing-masing kolom. Dua kolom sebelah kiri merupakan pertanyaan dalam bahasa Sunda (loma dan halus). Adapun kolom ketiga sebagai terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Penggunaan tanda −− bukan untuk membuat kamu pusing, tetapi untuk mengurangi pengulangan kata secara berlebihan agar tidak dianggap spam oleh mesin telusur.

Bahasa Sunda Loma Bahasa Sunda Lemes Bahasa Indonesia

1. Saha

Siapa?

Ari ieu −−? Dupi ieu −−? Ini −−?
Ari éta −−? Dupi éta −−? Itu −−?
Jeung −−? Sareng −−? Dengan −−?
Aya −−? Ada −−?
Aya −− waé? Ada −− saja?
Sahaeun? Giliran −−?
Anu −−? Kagungan −−? Punya −−?
Ceuk −−? Saur −−? Kata −−?
−− ngaran? −− jenengan? −− namamu?
−− ngaranna? −− jenenganna? −− namanya?

 

2. Naon

Apa

Aya −−? Ada −−?
Naoneun? −− selanjutnya?
Wayah −−? Kira-kira jam berapa?
Kana −−? Pada −−? / naik −−?
Teu kunanaon? Teu sawios-wios? Tidak apa-apa?
Nanaonan? −− damel? Apa-apaan?
Maké −−? Nganggo −−? Memakai −−?
Tina −−? Dari −−
Ngarah −−? Supados −−? Agar −−?
Jeung −−? Sareng −−? Dengan −−?
Arék/ érék −−? Badé −−? Mau −−?
Keur −−? Nuju −−? Sedang −−?
−− wae? −− saja?
−− ngaranna? −− namina? −− namanya?
−− gawé? −− damel? −− kerjamu?

 

3. Sabaraha

Berapa

Sabarahaeun −− harganya?
−− poé? −− dinten? −− hari?
−− urang? −− jalmi? −− orang?
−− jam? −− jam?
−− minggu? −− minggon? −− minggu?
−− bulan? −− sasih? −− bulan?
−− taun? −− tahun?
−− hargana? −− pangaosna? −− harganya?
−− éwang/ séwang? Masing-masing −−?

 

4. Kumaha

Bagaimana

Sakumaha? Berapa banyak?
Sakumahaeun? Mau berapa banyak?
Kumahakeun? Harus dibuat bagaimana?
−− waé? Bagaimana saja (caranya?)
−− carana? −− caranya?
−− mimitina? −− ngawitannana? −− awalnya?
−− caritana? −− cariosna? −− ceritanya?
−− tungtungna? −− ujungnya/ akhirnya?

 

5. Naha

Kenapa/ Mengapa

−− kitu? −− begitu?
−− daék? −− kersa? −− mau?
−− embung? −− alim? −− tidak mau?
−− teu sakola? −− tidak sekolah?
−− saha? Memangnya siapa?

 

6. Di mana

Di mana

−− ayeuna? −− sekarang?
−− nu aya? −− yang ada?
−− cicingna? −− calikna? −− tinggalnya?
−− tempatna? −− tempatnya?
−− kapanggihna? −− kapendakna? −− ditemukannya?
−− imahna? −− bumina? −− rumahnya?
−− saré? −− kulem? −− tidur?
−− gawé? −− damel? −− bekerja?
−− nundana/ neundeunna? −− nyimpenna? −− menyimpannya?

 

7. Ti mana

Dari mana

−− jolna? −− sumpingna? −− datangnya?
−− meunang? −− kenging? −− dapat?
−− wae? −− saja?
−− kamari? −− kemarin?
−− asal? −− kawit? −− asalmu?
−− bijilna? −− keluarnya?
−− asupna? −− lebetna? −− masuknya?
−− bieu? −− nembe? −− barusan?

 

8. Ka mana

Ke mana

−− nyaba? −− bepergian/ merantau?
−− batur? −− nu sanés? −− yang lain?
−− waé? −− saja?
Arék/ érék ka mana? Badé angkat ka mana? Mau ke mana?
Kamanakeun? Kemanakan?

 

9. Iraha

Kapan

−− datang? −− sumping? −− datang?
−− balik? −− mulih? −− pulang?
−− indit? −− angkat? −− berangkat?
−− mimitina? −− ngawitannana? −− mulainya?
−− kawin? −− nikah? −− nikah?

Baca juga: Cara Bertanya dengan Bahasa Sunda dan Artinya

Pada kolom bahasa Sunda loma dan lemes yang digabungkan berarti kata-kata pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam tingkatan loma maupun lemes.

Demikianlah, semoga bermanfaat.