Dafar Kecap Sangaran Bahasa Sunda dan Artinya

Daftar Kecap Sangaran dalam Basa Sunda dan Artinya

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kecap sangaran adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sama tetapi mempunyai beberapa arti yang berbeda.

Arti kecap dalam kamus bahasa Sunda yaitu ‘kata’. Sangaran artinya ‘senama’, asalnya dari kata ngaran yang berarti ‘nama’. Awalan sa- pada kata sangaran mengandung arti sama (se-) dengan kata yang diimbuhinya.

Contoh kalimat:

Pa Punduh nuju tuang sareng goreng jengkol (Pak Punduh sedang makan sama goreng jengkol).

Mang Darma keur leumpang nuju ka belah tonggoh (Mang Darma sedang berjalan menuju ke sebelah utara).

Contoh percakapan:

Pembeli: Mang aya pajeng anu tiasa ditilepan? (Mang ada payung yang bisa dilipat?).

Penjual: Teu aya, tos pajeng nembé. (Tidak ada, sudah laku barusan).

Berikut ini daftar kecap sangaran dan artinya.

Kecap SangaranHartinaBahasa Indonesia
Buku1KitabKitab
2Ruas awiRuas bambu
Ukur1Ngan; semetHanya
2Ngukur pikeun nganyahokeun panjang atawa leganaMengukur untuk mengetahui panjang/ lebar
Pajeng1PayuLaku
2PayungPayung
Jadi1TulusJadi
2TumuwuhTumbuh
Nuju1EukeurSedang
2NgajugjugMenuju
Eukeur; keur1NujuSedang
2PikeunUntuk
Jaga1Petugas pikétPetugas piket
2Jaman nu bakal datangZaman yang akan datang
Meunang1Meunang jadi juaraMenang
2HasilMendapat
Kenging1Meunang jadi juaraMenang
2HasilMendapat
Olohok1Calangap bari melong kosongMelongo
2Kembang waluhBunga labu
Aléwoh1Sagala dicaritakeunSegala diceritakan
2Kembang kaduBunga durian
Kudu1WajibWajib; harus
2Kurupuk anu teuasKerupuk yang keras
Lain1Nu séjénYang lain
2SanésBukan
Beuki1Resep ngadaharSuka memakan
2KatambahSemakin

Baca juga: Daftar Kecap Sawanda dan Artinya

Demikianlah, semoga bermanfaat.