Daftar Kecap Sawanda atau Sasaruaan

Daftar Kecap Sawanda atau Sasaruaan dalam Basa Sunda

18 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kecap sawanda disebut juga sasaruaan kecap. Dalam bahasa Indonesia disebut ‘persamaan kata’ atau ‘sinonim’. Pengertian kecap sawanda yaitu kata yang berbeda tetapi mempunyai arti yang sama.

Arti kecap dalam kamus bahasa Sunda – Indonesia adalah ‘kata’. Sawanda artinya sejenis. Kata sawanda merupakan kecap rundayan (kata turunan) dari kata dasar wanda ditambah awalan sa-. Wanda artinya bentuk, awalan sa- menunjukkan arti sama (dengan kata dasarnya).

Arti sasaruaan dalam kamus bahasa Sunda – Indonesia adalah ‘persamaan’. Kata sasaruaan juga merupakan kecap rundayan yang terdiri atas tiga morfem ‘sa-sarua-an’. Asal kata dasarnya sarua, artinya ‘sama’.

Sa- pada kata sasaruaan bukan imbuhan tetapi pengulangan suku kata pertama dari kata sarua. Kata ulang seperti ini dalam bahasa Sunda disebut kecap rajekan dwipurwa.

Berikut ini daftar kecap sawanda atau sasaruaan dalam bahasa Sunda dan artinya.

Kecap Kecap sawanda/ sasaruaan Artinya
Lalab Sayur Sayur
Dug-deg Ratug Berdebar
Kiwari Ayeuna Sekarang
Sugema Bagja Bahagia
Saragam Sarua Sama
Nyimpang Nyindang Mampir; berhenti
Wahangan Walungan Sungai
Cicik Reureuh Diam (tidak bergerak/ tidak ke mana-mana)
Ngider Nguriling Berkeliling
Ngagolér Ngedeng Tidur
Indit Miang Pergi
Balik Mulang Pulang
Ngalieuk Ngarérét Melirik
Eureun Ngarandeg Berhenti
Neuteup Melong Menatap
Ninggali Nempo Melihat
Ngabring Ngaleut Berjalan bergerombol
Bangor Baong Nakal
Bageur Hideung Baik
Baheula Baréto Dahulu
Wanci Mangsa Waktu
Bedegong Wangkelang Susah dibilangin
Tradisional Kuna Kuno
Budak Anak Anak
Kabogoh Bébéné; beubeureuh Pacar
Nyaah Deudeuh Sayang
Horéam Embung Tidak mau
Ngéwa Ceuceub Benci
Hudang Nyaring Bangun (tidur)
Ceurik Dewél Menangis
Ngomong Nyarita Bicara
Maot Tilar dunya Meninggal
Keueung Sieun Takut
Kawani Wawanén Keberanian
Hariwang Honcéwang Khawatir
Buleud Bunder Bulat
Kasep Gandang Tampan
Pépéling Peupeujeung Pepatah
Apal Nyaho Tahu
Bodo Belet Bodoh
Pinter Calakan Pintar
Lalaki Jalu Pria
Awéwé Bikang Perempuan
Heureuy Banyol Guyon
Péndék Pondok Pendek
Jauh Anggang Jauh
Deukeut Raket Dekat
Butut Goréng Jelek
Pantes Payus Pantas
Ihtiar Balangsiar Ikhtiar
Baeud Jamedud Kecut; ketus
Soméah Daréhdéh Ramah
Judes Kucem Judes
Béréhan Balabah Dermawan
Pedit Pelit Pelit
Hareudang Bayeungyang Gerah
Kabulusan Katirisan Kedinginan
Halodo Katiga Kemarau
Hujan Ngijih Hujan
Ala, ngala Pupu, mupu Panen
Teundeun, neundeun Tunda, nunda Simpan, menyimpan
Jempol Indung leungeun Ibu jari
Bujur Birit Pantat
Mintul Ledu Tumpul
Arék Bakal Akan
Tulus Jadi Jadi
Bedo Bolay Tidak jadi
Kaduhung Hanjelu Menyesal
Remen Mineng Sering
Pisan Kacida Sangat
Logor Gomrang Longgar
Loba Réa Banyak
Begang Begeng, begung Kurus
Gedé Badag Besar
Leutik Lemut Kecil
Cara Coréngcang Jarang
Kerep Kekep Kerap
Cabak, nyabak Cagap, nyagap Pegang, memegang
Balédog Bentur Lempar
Eukeur; keur Pikeun Untuk
Neda Tuang Makan
Mondok Kulem Tidur
Wangsul Mulih Pulang
Abdi Pribados Saya
Urang Kuring Saya
Cécéh Artos Uang
Entong, tong Ulah Jangan
Dulur Baraya Saudara
Lain Séjén Lain
Dagoan Antian Tungguin

Baca juga: Sinonim Bahasa Sunda

Demikianlah, semoga bermanfaat.