Persamaan kata atau sinonim bahasa Sunda

Daftar Persamaan Kata atau Sinonim Bahasa Sunda

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Daftar persamaan kata atau sinonim bahasa Sunda sangat banyak dan bertingkat. Hal ini menunjukkan kabeungharan kecap dina basa Sunda.

Daftar sinonim kata Sunda yang saya bagikan di bawah ini baru sebagian kecil saja. Susunannya pun tidak alabetis seperti kamus karena begitu saya ingat langsung ditulis. Jika kata yang kamu cari tidak ada di sini, silakan tanyakan di kolom komentar.

Kata

Sunda Loma

SinonimArtinya
LemesKasar
SirahMastakaHulu

Bebendul

Babatok

Kepala
DaharNeda (s)

Tuang (b)

Emam (a)

Nyatu

Hakan

Tetegek

Lolodok

Macokan

Makan
CeuliCepilJejebirTelinga
LeungeunPananganKokodTangan
SukuSampeanCokor

Ceker

Cecengkreng

Kaki
Beuteung, padaharanPadaharan (s)

Patuangan (b)

 Perut
Awak, badanSalira

Badan

 Tubuh
NginumEueut

Ngaleueut

 Minum
Indit, miangMios (s)

Angkat (b)

MantogPergi, Berangkat
Balik, mulangWangsul (s)

Mulih (b)

MantogPulang
HayangHoyong (s)

Palay (b)

 Mau, Ingin
AlusSae Bagus
Goreng

Butut

Ngewa

Awon Jelek
CalanaAcing

Lancingan

 Celana
BajuAcuk

Raksukan

 Baju
Gede

Badag

Ageung Besar
Leutik

Lemut

Alit Kecil
Loba

Rea

Seueur Banyak
SaeutikSakedik Sedikit
HeugMangga Ya
SokMangga Silakan
Kurang, tekorKirang Kurang
Sare

Bobo

Mondok (s)

Kulem (b)

HeesTidur
HudangGugah  
NgimpiNgimpen Mimpi
GeringUdur (s)

Teu damang (b)

 Sakit
CageurPangestu (s)

Pangesto (s)

Aya hibar (s)

Damang (b)

 Sehat
AweweIstri

 

BikangPerempuan
Lalaki

Jalu

Jago

Pameget Laki-laki, jantan
Sieun

Gimir

Sieun

Teu wantun

 Takut
Melang

Ringrang

Rempan

Honcewang

  Khawatir
PamajikanPun bojo (s)

Gareuha (b)

Garwa (b)

Istri (b)

Induk budakIstri
SalakiPun lanceuk (s)

Caroge (b)

Bapa budakSuami
IndungPun biang (s)

Tuang Ibu (b)

 Ibu
BapaPun bapa (s)

Tuang rama (b)

 Ayah
LanceukPun lanceuk (s)

Tuang raka (b)

 Kakak
AdiPun adi (s)

Tuang rai (b)

 Adik
EmbungAlimMumul

Sangeuk

Najis

Tidak mau
BahamBahamSungut

Bangus

Pamatuk

Mulut
Aa

Akang

Engkang Abang
UrangAbdi

Abi (a)

Sim kuring

Pribados

Aing

Didieu

Saya
ManehAnjeun

Salira

SiaKamu, Anda
Entong

Tong

Ulah

Teu kengingMontongJangan
CicingCalikNgajedogDiam
BawaBantun (s)

Candak (b)

GubugBawa, Ambil

Pada tabel sinonim basa Sunda halus terdapat huruf (s), (b), dan (a). Ini hanya sebagai kode saja, artinya (s) untuk diri sendiri, (b) untuk orang lain, dan (a) untuk anak-anak.

Lihat juga:

500++ Translate Basa Sunda Lemes yang Perlu Diketahui

Kamus Bahasa Sunda – Indonesia Lengkap

Demikian, semoga bermanfaat.