Fungsi dan contoh rarangken pika-eun

Fungsi dan 10 Contoh Rarangken Pika-eun

11 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Imbuhan atau rarangken pika-eun masih tergolong rarangken barung atau imbuhan konfiks. Rarangken barung yaitu awalan dan akhiran yang ditambahkan kepada kata dasar secara bersamaan.

Kata dasar yang sudah ditambah rarangken atau imbuhan disebut kecap rundayan atau kata berimbuhan. Silakan baca arti dan contoh kecap rundayan.

Fungsi rarangken pika-eun adalah untuk membentuk kata sifat yang berarti berarti keadaan yang menyebabkan. Imbuhan pika-eun biasanya digunakan pada kata sifat yang berhubungan dengan perasaan. Seperti resep, melang, keuheul, keueung, dan lain-lain.

Baca juga:

Fungsi dan 15 Contoh Rarangkeun pi-eun

Fungsi dan 15 contoh rarangken pika-

Rarangken pika-eun tidak mengubah bunyi atau tulisan kata dasarnya. Contohnya lucu menjadi pikalucueun, resep menjadi pikaresepeun, dan lain-lain.

Contoh kata dan kalimat yang menggunakan rarangken pika-eun antara lain:

  • Ari ulin teh ulah kamalinaan ngarah teu pikamelangeun
  • Kang Sule mah karek naek kana panggung oge geus pikalucueun.
  • Kang Sule mah ngabodorna teh matak pikaresepeun nu lalajo.
  • Aya warta nu pikabungaheun dina TV, harga BBM bakal turun cenah.
  • Kunaon Kabayan cingogo di sisi jalan meni pikawatireun.
  • Abong ka kuring jelema teu boga, omong-omonganna teh meni pikanyerieun.
  • Jang, sing soleh kalakuan teh ulah pikakeuheuleun
  • Peuting kamari mah hujan angin dordar gelap meni pikakeueungeun.
  • Jang! gera balik burit ulah nyiar-nyiar pikahariwangeun
  • Maung teh sorana ngagerem pikasieuneun.

Selain rarangken barung, masih ada lagi rarangken hareup (awalan), rarangken tukang (akhiran), dan rarangken tengah (sisipan).

Demikian, semoga bermanfaat.