Kamus Sunda tentang Angka Bilangan Berhitung, nama-nama angka dalam bahasa Sunda

Kamus Bahasa Sunda tentang Bilangan atau Angka (Berhitung)

18 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun baraya, selamat datang di Sundapedia.com. Sekarang saya akan sharing kamus Bahasa Sunda tentang angka atau bilangan dari 1 (satu) sampai 1 triliun.

Kamus Sunda ini dapat berguna ketika kamu akan menyebut angka atau berhitung dengan bahasa Sunda. Selain kamus Sunda berhitung, saya juga akan ngasih tahu kamu lambang operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian versi Sunda.

Kamus Sunda Berhitung (Nama-nama Angka/Bilangan Matematika)

Angka Dibaca dalam bahasa Sunda Angka Dibaca dalam bahasa Sunda
1 Hiji 30 Tilu puluh
2 Dua 40 Opat puluh
3 Tilu 50 Lima puluh
4 Opat 60 Genep puluh
5 Lima 70 Tujuh puluh
6 Genep 80 Dalapan puluh
7 Tujuh 90 Salapan puluh
8 Dalapan 100 Saratus
9 Salapan 125 Saratus dua puluh lima/ lima lawé
10 Sapuluh 130 Saratus tilu puluh
11 Sabelas / Sawelas 140 Saratus opat puluh
12 Dua belas / dua welas 150 Saratus lima puluh
13 Tilu belas / tilu welas 200 Dua ratus
14 Opas belas / opas welas 300 Tilu ratus
15 Lima belas / lima welas 400 Opat ratus
16 Genep belas / genep welas 500 Lima ratus
17 Tujuh belas / tujuh welas 600 Genep ratus
18 Dalapan belas / dalapan welas 700 Tujuh ratus
19 Salapan belas / salapan welas 800 Dalapan ratus
20 Dua puluh 900 Salapan ratus
21 Dua puluh hiji / salikur 1.000 Sarébu
22 Dua puluh dua / dua likur 1.001 Sarébu hiji
23 Dua puluh tilu / tilu likur 1.000.000 Sajuta
24 Dua puluh opat / opat likur 1.000.000.000 Samiliar
25 Dupa puluh lima / lima likur / salawé 1.000.000.000.000 Satriliun

Patokannya adalah:

  • Se dalam bahasa Sunda dibaca sa, contoh sebelas jadi sabelas, seratus jadi saratus, seribu jadi sarébu.
  • Penyebutan belas, puluh, ratus, juta dalam bahasa Sunda tetap sama. Contoh tilu belas, opat puluh, lima ratus, genep juta.
  • Salikur = 21, dua likur = 22, tilu likur = 23, dst. sampai salapan likur = 29.

Kamus Sunda Operasi Matematika Dasar

Lambang operasi matematika dasar antara lain penjumlahan (+), pengurangan (-), pembagian (:), perkalian (x), sama dengan (=), ditambah dengan lambang titik (.) dan koma (,).

Lambang Sunda Loma Sunda Halus
+ Tambah Sareng
Cokot Bantun
: Bagi Bagi
x Kali Kali
= Sarua jeung Sami sareng
. Peun Peun
, Koma Koma

Itulah kamus bahasa Sunda tentang berhitung, bilangan, angka dan lambang operasi matematika. Semoga bermanfaat.