Kata-kata Bijak Bahasa Sunda

Kata-kata Bijak dan Kata Mutiara Bahasa Sunda Beserta Artinya

23 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Kata bijak dalam bahasa Sunda atau kata mutiara bahasa Sunda untuk status WA atau media sosial lainnya. Yang lebih penting, kata bijak dan kata mutiara Sunda bukan sekadar untuk status medsos, tapi untuk motivasi diri agar hidup menjadi lebih baik dan berguna bagi sesama.

Kata bijak dan kata mutiara Bahasa Sunda atau bahasa apapun tentu mengandung nilai yang positif. Bisa mengandung pepatah atau motivasi bagi siapapun yang membacanya.

Baca juga: 25 Pepatah Bahasa Sunda Kolot Baheula dan Artinya

Berikut ini beberapa contoh kata bijak Sunda atau kata mutiara bahasa Sunda beserta artinya.

Contoh Kata Bijak Bahasa Sunda

Moal borok ku dipoyok moal bolédéh ku dilédék. Artinya tidak perlu takut diolok-olok karena kulit wajah/tubuh tidak akan terluka/terkelupas karena dihina.

Hirupmah heuheuy jeung deudeuh, lamun teu heuheuy nya deudeuh. Artinya hidup ini antara bahagia dan sedih, kalau tidak bahagia ya sedih.

Hirupmah teu kudu sagala loba anu penting pas pasan. Pas hayang dahar aya, pas hayang mobil aya, pas hayang nanaon aya. Artinya hidup tak perlu serba banyak yang penting pas-pasan. Pas mau makan ada, pas mau mobil ada, pas mau apapun ada.

Hirup jelema mah kumaha pepelakan. Melak cabé bakal panén cabé, melak bonténg bakal panén bonténg. Artinya Manusia akan memanen apa yang dia tanam. Menanam cabai akan panen cabai, menanam bonteng akan menanam bonteng (berbuat baik akan memetik kebaikan, berbuat jelek akan mendapat keburukan).

Awéwé mah dulang tinandé. Artinya wanita itu menunggu. Yang dimaksud dulang tinandé adalah menunggu/ ikut sikap lelaki/suami. Dulu, perempuan di tatar Sunda khususnya, perempuan tidak boleh menyatakan cinta duluan pada lelaki tetapi lebih bersikap menunggu pernyataan dari lelaki.

Harga diri lalaki di keluarga lain ditinggali tina gedé hoakna tapi gedé kanyaah jeung pengorbanan nana, komo gedé pangalana mah. Artinya harga diri lelaki di keluarga bukan dilihat dari besar emosinya/marahnya tapi sebepa besar kasih sayang dan pengorbanannya, apalagi besar penghasilannya.

Tong gedé hulu bisi teu bisa maké hélm. Artinya jangan besar kepala nanti tidak bisa memakai helm (jangan sombong)

Duit mah jiga kumis. Dikerok bijil deui, dikerok bijil deui. Artinya uang itu seperti kumis, kalau dikerok tumbuh lagi, dikerok tumbuh lagi.

Munding dicekel tambangna, jelema dicekel caritaan nana. Artinya manusia itu dipegang ucapannya bukan dipegang tambangnya seperti kerbau.

Lalaki sajati mah tara lunca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Artinya lelaki sejati tidak pernah ingkar janji/ mengingkari dari perjanjian.

Moal mundur satunjang béas dina bebeneranmah. Artinya tidak mundur sedikitpun dalam memperjuangkan kebenaran.

Salobana ogé paméré moal beunghar ku panyukup batur. Artinya sebanyak-banyaknya pemberian, tidak akan membuat kaya raya.

Hutangmah bérés ku carita punah ku dibayar. Artinya kalau belum bisa melunasi utang, berbicaralah jangan menghindar.

Hadé ku omong goréng ku omong. Artinya baik buruk pun bisa/harus dibicarakan.

Kapeurih sing jadi peurah. Artinya rasa pedih semoga jadi bisa (bisa ular, bukan bisa mampu).

Sajero-jero na lautan masih bisa diteuleuman tapi sadéét-déétna haté jelema moal aya nu apal iwal ti dirina jeung Pangé. Artinya sedalam-dalamnya lautan masih bisa diselami tapi sedangkal-dangkalnya hati manusia tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan Tuhan.

Jelema nu langka nyarita can tangtu kurang pangarti jeung pangabisa. Artinya manusia yang jarang bicara belum tentu kurang ilmu dan kemampuan.

Di hareupeun kasusah pasti aya kabungah. Di depan kesulitan, pasti ada kebahagiaan.

Hujan gé aya raatna. Artinya hujan pun ada berhentinya. Sama dengan badai pasti berlalu yang berarti kesulitan pasti akan teratasi.

Indit ka médan jurit ulah dengki, lumampah ka medan danalaga ulah dendam, lumaku ka médan tempur ulah ujub. Artinya berangkat ke pertempuran jangan karena dengki, dendam, atau sombong.

Sajaba ti bilatungan téh manusa mah bakal balitungan. Artinya manusia akan dimakan belatung dan diperhitungkan amalnya semasa hidup.

Mipit amit, ngala bébéja, datang katinggali tarang indit katinggali punduk. Artinya datang permisi, pergi harus pamit.

Sanajan paanggang hatémah paanjang-anjang. Artinya meskipun berjauhan tapi hati tetap dekat/ jauh di mana dekat di hati.

Hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang. Hariring kagungan Nu Maha Wening, Haleuang kagungan Nu Maha Wenang. Artinya manusia tak punya apa-apa (hanya mengaku), segalanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ngagugu napsu mah awak matak kaduhung, awak bakal katempuhan. Artinya mengikuti nafsu akan menyesal, badan yang akan tersiksa.

Nu ngaran adil téh teu akian teu ninian, teu indungan teu bapaan teu, teu sobat-sobat acan. Artinya adil itu tidak punya kakek, nenek, ibu, bapa dan tidak punya teman. Maksudnya adil itu buta tidak memandang keluarga.

Lamun urang doraka ka indung bapa, lir ibarat lamun di lembur kai randu, lamun di leuweung kai dander. Dipaké pangorék bingkeng, dipaké pamikul bengkung. Dipaké suluh matak teu ruhay, matak beuleuweung kanu niupna. Artinya kalau durhaka pada ibu bapa seperti kayu randu atau dander. Dipakai apapun tidak berguna, dibakar pun susah nyala malah bikin pusing yang meniupnya.

Lamun neda ka Pangéran, muntang ngeumbing ka Gusti. Sabab lamun ménta ka manusa, matak bosen nganti-nganti. Artinya kalau meminta harus kepada Tuhan sebab kalau minta sama manusia malah bosan menunggu.

Lain mapatahan naik ka monyét atawa mapatahan ngojay ka meri. Artinya bukan menggurui naik pada monyet atau menggurui berenang pada bebek.

Sabar téh lain dicabok pipi kénca dibikeun pipi katuhu. Lain ditampiling cicing, ditajong morongkol, digebug murungkut. Artinya sabar itu bukan ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Bukan ditampar diam, ditendang diam, dipukul diam.

Ngadék sacékna nilas saplasna, tong cueut kanu hideung ponténg kanu konéng. Artinya bicara sejujurnya sesuai fakta, tidak memihak pada kubu manapun.

Luang mah ti papada urang. Artinya peluang itu datang dari sesama manusia.

Miindung ka waktu mibapa ka zaman. Artinya mengikuti perkembangan zaman.

Tunggul tong dirurud, catang tong dirumpak, hirup katungkul ku umur, paeh teu nyaho dimangsa. Sing inget kana purwadaksi, purwa wiwitan, daksi wekasan. Sing apal kana diri, asal timana?, cicing dimana? Balik kamana? Artinya aturan jangan dilanggar, maut bisa datang kapan saja. Ingatlah pada pemberangkatan. Harus tahu, asal dari mana, tinggal di mana dan akan pulang ke mana?

Manuk hiber ku jangjangna jalma hirup ku akalna. Artinya burung terbang oleh sayapnya, manusia hidup oleh akalnya.

Mun teu ngakal moal ngakeul. Artinya kalau tidak berpikir tidak akan punya uang/makan. Maksudnya harus berikhtiar atau tidak boleh berpangku tangan.

Mun teu ngarah moal ngarih. Artinya sama seperti mun teu ngakal moal ngakeul; kalau tidak berikhtiar tidak akan punya uang.

Baca juga: Kata-kata Sindiran Dalam Bahasa Sunda dan Artinya

Itulah beberapa contoh kata-kata bijak bahasa Sunda atau boleh juga disebut kata mutiara bahasa Sunda. Semoga bermanfaat.