Kata-kata Bijak Malam Jumat Bahasa Sunda Lucu dan Artinya

Kata-kata Bijak Malam Jumat Bahasa Sunda dan Artinya

6 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Malam Jumat merupakan malam yang istimewa. Oleh karena itu kita harus memperbanyak ibadah dan amalan baik. Jangan biarkan malam penuh berkah berlalu begitu saja, malam Jumat ini harus lebih baik dari malam-malam sebelumnya.

Salah satu contoh amalan baik adalah saling mengingatkan, misalnya dengan memposting kata-kata bijak di media sosial. Jangan cuma mengharapkan like dalam memposting konten-konten baik. Niatkan lillah agar setiap huruf yang ditulis menjadi berkah dan bernilai ibadah.

Berikut ini contoh kata mutiara atau kata bijak malam Jumat dalam bahasa Sunda lengkap dengan artinya.

1. “Malem Jumaah lobakeun ibadah, eureunan gibah, jauhan perkara mubah ambéh hirup barokah”.

Malam Jumat perbanyak ibadah, hentikan ghibah, jauhi perkara mubah agar hidup berkah.

2. “Malem Jumaah maleman namplokkeun kanyaah ka batur hirup anu sah”.

Malam Jumat malam menumpahkan kasih sayang pada teman hidup yang sah.

3. “Malem Jumaah sing loba solawat singkahan ma’siat.”

Malam Jumat harus banyak shalawat, jauhi maksiat.

4. “Bagéa malem Jumaah, hayu papag poé berkah ku ibadah kalawan pasrah tur sumerah ka Nu Maha Welas”.

Selamat datang malam Jumat, mari jemput hari berkah dengan ibawah disertai pasrah dan berserah kepada Tuhan Yang Maha Penyayang.

5. “Lalaki nu can laki rabi, malem Jumaah lobakeun dikir ka Gusti Nu Maha Suci, lain mikir-mikir istri.”

Lelaki yang belum berumah tangga, malam Jumat perbanyak dzikir kepada Tuhan yang Maha Suci, bukan mikirin cewek.

6. “Malem Jumaah hayu nyantri ka Pa Kiyai, gaul jeung santri, ngaji Surat Kahfi malar rido Gusti.”

Malam Jumat mari menjadi santri (mengaji) ke Pa Kiyai, bergaul dengan santri, mengaji Surat Kahfi supaya mendapat ridho Tuhan.

7. “Wilujeng wengi wargi-wargi! Malem Jumaah mudah-mudahan manah barungah, kulem genah merenah tumaninah bari kénging kangeunah, tengah wengi tiasa gugah, énjing dipapag berkah.

Selamat malam saudara! Malam Jumat mudah-mudahan hati bahagia, tidur enak dan nyenyak serta mendapat kenikmatan, tengah malam bisa bangun, besok dijemput berkah.

8.  “Hirup ulah saukur ngandelkeun pikir, tapi kudu dibarengan ku dikir.”

Hidup jangan hanya mengandalkan pikir, tapi harus disertai dzikir.

9. “Malem Jumaah maleman anu istiméwa, leungitkeun rasa kangéwa. Ngahampura moal bisa ngubaran kanyeri poé kamari tapi mukakeun lawang kabungah.”

Malam Jumat malam yang istimewa, buang rasa benci. Memaafkan tidak akan bisa mengobati luka hari kemarin, tetapi membukakan pintu kebahagiaan.

10. “Ulah ngan ukur ngudag kanikmatan. Kabarokahan ogé kudu ditarékahan.”

Jangan hanya mengejar kenikmatan. Keberkahan juga harus diupayakan.

Buat kalian yang senang bikin status lucu-lucuan, berikut ini contoh kata-kata lucu malam Jumat dalam bahasa Sunda dan artinya.

1. “Malem Jumaah sunnah, malem Saptu nya kitu, malem Minggu kudu.”

Malam Jumat sunnah, malam sabtu juga begitu, malam Minggu harus.

2. “Kadé sing caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket, malem Jumaah mah sok aya lini lokal.”

Awas harus siaga dan waspada, malam Jumat suka ada gempa lokal.

3. “Lobakeun solat hajat ménta ka Gusti supaya téréh hajat”.

Perbanyak sholat hajat minta pada Tuhan agar cepat hajatan.

4. “Wilujeng wengi wargi! teu karaos nya tos malem Jumaah deui, cikénéh tadi beurang teh poé Kemis.”

Selamat malam sahabat! tidak terasa sudah malam Jumat lagi, padahal baru saja tadi siang hari Kamis.

5. “Maleman poé nu agung, ka salaki ulah nyungcung bisi manéhna nyandung anjeun bakal kaduhung sagedé gunung.”

Malamnya hari yang agung, ke suami jangan ketus khawatir dia mendua kamu akan sangat menyeseal.

6. “Wilujeng malem Jumaah, mugia Nu Kawasa masihan kakiatan ka bapa-bapa, para duda sareng para pamuda.”

Selamat malam Jumat, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi kekuatan kepada bapak-bapak, duda, dan para pemuda.

7. “Malem Jumaah waktuna pangajian lain jangjian.”

Malam Jumat waktunya pengajian bukan (malah) janjian.

Baca juga: Kata-kata Bijak Hari Jumat Bahasa Sunda dan Artinya

Demikianlah, semoga bermanfaat.