Kumpulan Kata-kata Mutiara Kehidupan Bahasa Sunda dan Artinya

Kata-kata Mutiara Kehidupan Bahasa Sunda dan Artinya

4 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Kata bijak atau kata mutiara kehidupan bukan sekadar dijadikan status media sosial, tetapi nilai-nilai positifnya harus menyatu dalam diri. Semakin banyak membaca kata-kata mutiara, maka kehidupan kita harus semakin baik dan bernilai ‘mahal’ seperti mutiara.

Berikut ini contoh kata-kata bijak atau kata mutiara kehidupan bahasa Sunda dan artinya. Semoga dapat kita dapat hikmah dan pelajaran untuk hidup lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain.

Selamat membaca…

Nalika susah lain kudu luhlah, tapi ngalengkah nyiar tarekah dibarengan ku pasrah ka Nu Maha Murah malar dibingbing supaya lampah henteu salah jeung hirup meunang barokah.

Artinya:

Ketika susah (sedang dalam masalah) bukan harus mengeluh, tetapi melangkah mencari jalan keluar disertai pasrah kepada Tuhan Yang Maha Pemurah mengharap bimbingan agar tindakan tidak salah dan hidup mendapat berkah.

Teu kudu riweuh-riweuh nguruskeun kahirupan batur, uruskeun kahirupan sorangan ambeh hirup teu ngariweuhkeun batur.

Artinya:

Tidak perlu repot-repot mengurusi kehidupan orang lain, urusin kehidupan sendiri supaya hidup tidak merepotkan orang lain.

Jalma nu asak jeujeuhan jeung boga lilingeran mah hirupna moal kabalinger.

Artinya:

Orang yang berpendidikan dan punya perhitungan/ pertimbangan matang hidupnya tidak akan keblinger (tertipu/ terjebak/ terbodohi).

Modal hirup hirup kumbuh mah nyaeta jujur, sukur, pinter, bener, cangker, wanter, singer, cageur jeung bageur.

Modal hidup yang utama yaitu jujur, bersyukur, pintar, benar, lincah (sehat), pemberani, gesit (sigap), sehat, dan baik.

Teu kudu loba duit, anu penting sagala kabutuhan jeung kahayang kacumponan.

Artinya:

Tidak perlu banyak uang, yang penting segala kebutuhan dan keinginan terpenuhi.

Da hirup mah lain kudu loba cabak, tapi kudu boga pacabakan.

Artinya:

Hidup itu bukan harus segala dikerjakan/ digarap, tetapi harus mempunyai pekerjaan.

Ari rejeki anu barokah teh saeutik patri loba nyesa.

Artinya:

Yang namanya rezeki yang berkah itu sedikit berkesan, banyak tidak habis sekaligus.

Sajaba ti kudu bisa miindung ka waktu mibapa ka jaman teh, kudu bisa ninggalkeun perkara nu bakal diinget-inget sapanjang jaman.

Selain harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, juga harus bisa meninggalkan sesuatu yang akan dikenang sepanjang zaman.

Manuk hiber ku jangjangna, jalma hirup ku akalna. Lamun teu ngakal moal ngakeul, lamun teu ngarah moal ngarih.

Artinya:

Burung terbang dengan sayapnya, manusia hidup dengan akalnya. Jika tidak menggunakan akal dan tidak berikhtiar maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya.

Saluhur-luhurna takna moal ngaluhuran sirah.

Setinggi-tingginya ilmu; pangkat; derajat seorang anak; murid tidak akan melebihi orang tua; guru.

Kurangan gaya lobakeun karya, sabab loba gaya sarua jeung loba tanaga nu kapiceun.

Kurangi gaya perbanyak karya, sebab banyak gaya sama dengan banyak energi yang terbuang sia-sia.

Lain ulah boga kahayang tapi ulah ngan saukur hayang. Hayang kejo kudu daek jeung ngejona.

Bukan tidak boleh punya keinginan tapi jangan sekadar ingin. Ingin nasi harus mau dengan menanak nasinya (ingin hasil harus mau usahanya).

Keun bae teu boga kabogoh oge, asal ulah teu boga duit. Percumah boga kabogoh oge teu boga duitmah dikawin batur.

Enggak apa-apa tidak punya pacar juga, asal jangan tidak punya uang. Percuma punya pacar juga kalau tidak punya uang (pacar) dinikahi orang lain.

Deukeuteun piduiteun, jauhan piomongeun. Lamun ngadeukeutan piomongeun, piduiteun bakal ngajauhan.

Dekati yang dapat menghasilkan uang, jauhi yang dapat menimbulkan masalah. Jika mendekati sumber masalah, sumber pendapatan akan menjauh.

Moal aya nu leuwih nyaah ka dirina lintang ti dirina sewang-sewangan.

Tidak akan ada yang lebih sayang ada dirinya kecuali dirinya masing-masing.

Lamun hayang dihargaan batur kudu daek ngahargaan ka batur.

Jika ingin dihargai orang lain harus mau menghargai orang lain.

Baca juga: Pepatah Sunda keur Kahirupan dan Artinya

Demikianlah, semoga bermanfaat.