Ucapan selamat sore bahasa Sunda

Kata-kata Ucapan Selamat Sore Bahasa Sunda

11 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun baraya! Ucapan selamat sore dalam bahasa Sunda lazimnya diucapkan dari jam 14.00 sampai pukul 18.30. Sedangkan dari jam 10.00 sampai 14.00 adalah waktu untuk diucapkannya kata-kata selamat siang.

Di postingan sebelumnya saya sudah menulis kata-kata ucapan selamat siang dalam bahasa Indonesia. Jika mau tahu, silakan klik tautannya.

Seperti sudah dijelaskan pada postingan-postingan sebelumnya, arti selamat dalam bahasa Sunda adalah wilujeng. Kata wilujeng termasuk bahasa Sunda halus. Tidak ada bahasa kasarnya namun dalam frasa selamat sore digunakan kata wilujeng baik dalam percakapan halus, loma, maupun kasar.

Terjemah sore dalam bahasa Sunda adalah soré (loma) dan sonten (halus). Diksi yang tepat untuk ucapan selamat sore dalam bahasa Sunda adalah sonten, jadinya wilujeng sonten. Tidak tepat jika mengucapkan wilujeng sore atau selamat sonten.

Kesimpulan, bahasa Sundanya selamat sore adalah wilujeng sonten.

Ucapan wilujeng sonten diucapkan pada rentang waktu pukul 14.00 sampai 18.30. Pada situasi formal dari pukul 16.30 sampai 18.30 biasanya diucapkan selamat petang.

Bahasa Sundanya petang adalah burit (loma), makanya di Sunda ada kebiasaan ngabuburit (di bulan puasa) yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia. Bahasa halusnya burit adalah sonten. Jadi selamat petang dalam bahasa Sunda tetap saja wilujeng sonten.

Contoh kalimat

Wilujeng sonten, aya nu tiasa dibantos?

Artinya: Selamat sore, ada yang bisa dibantu?

Wilujeng sonten Bapa/ Ibu, nepangkeun abdi Husni ti Sundapedia.com hapunten ngawagel waktosna sakedap. Abdi ditugas kedah ngawawancara Bapak/Ibu perkawis kasenian Calung nu aya di Sanggar kagungan Bapa/Ibu ieu.

Artinya: Selamat sore Bapak/ Ibu, perkenalkan saya Husni dari Sundapedia.com mohon maaf mengganggu waktu sebentar. Saya ditugaskan untuk mewawancarai Bapak/Ibu tentang kesenian Calung yang ada di Sanggang milik Bapak/Ibu ini.

Wilujeng sonten bebeb, nuju naon bageur? Ke wengi aa bade ka bumi sareng sepuh bade ngalamar bebeb. Kumaha kintenna bade ditampi?

Selamat sore bebeb, sedang apa sayang? Nanti malam abang mau ke rumah dengan orangtua mau melamar bebe. Gimana kira-kira mau diterima?

Wilujeng Sonten Bapa/Ibu hadirin sadayana. Wilujeng sumping di bale desa, atas nami kepala desa sim kuring ngahaturkeun nuhun kana kasumpingan Bapak/Ibu.

Selamat sore Bapak/Ibu hadirin semuanya. Selamat datang di balai desa, atas nama kepala desa saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu.

Demikian, semoga bermanfaat.