Materi Bahasa Sunda Kelas 12 SMA SMK MA Semester Genap Kurikulum 2013

Materi Bahasa Sunda Kelas 12 SMA/SMK/MA Semester Genap Kurikulum 2013

18 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, sampurasun! Materi bahasa Sunda kelas 12 dalam buku Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMA/SMK/MA Kelas XII Kurikulum 2013 terbitan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terdiri atas 6 pangajaran.

Materi bahasa Sunda kelas XII semester dua atau semester genap dimulai dari pangajaran 4 sampai pangajaran 6. Tema pelajarannya tentang terjemahan, pemandu acara, dan drama.

Kerangka materi basa Sunda kelas 12 SMA/SMK/MA semester 2 kurikulum 2013 adalah sebagai berikut.

Pangajaran 4 Tarjamahan

Tarjamahan atau terjemahan disebut juga alih bahasa. Pada bab ini siswa akan belajar menerjemahkan karangan dan sajak. Materi unsur kebahasaannya tentang kata turunan, persamaan kata atau sinonim dan kecap anteuran.

Pangajaran 5 Pemandu Acara

 • Panata acara (MC)
 • Panumbu catur (moderator)
 • Nyangkem kecap sinonim
 • Nerangkeun harti injeuman

Materi pelajaran pada bab 5 tentang pemandu acara yang meliputi penata acara atau MC (master of ceremony) dan moderator. Di bab ini dijelaskan tugas-tugas MC dan moderator yang dilengkapi dengan contoh-contoh teksnya.

Baca juga: Contoh Teks Pembawa Acara Rapat Bahasa Sunda

Pangajaran 6 Drama

 • Maca teks drama
 • Pintonan drama
 • Proses mintonkeun drama
 • Dialog dina drama
 • Kecap sinonim (saharti)
 • Kecap panganteur
 • Kalimah langsung jeung teu langsung

Tema materi bab 6 adalah tentang drama. Pada bab ini terdapat contoh teks drama, pertunjukan drama, dialog, persamaan kata (sinonim), kecap panganteur, bentuk kalimat langsung dan tidak langsung.

Baca juga: Buku Bahasa Sunda Kelas XII SMA/SMK/MA Kurikulum 2013

Demikianlah, semoga bermanfaat.