Materi Bahasa Sunda Kelas 7 SMP MTs Semester Genap Kurikulum 2013

Materi Bahasa Sunda Kelas 7 SMP/MTs Semester Genap Kurikulum 2013

23 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, sampurasun! Materi bahasa Sunda kelas 7 SMP/MTs semester genap dalam buku Pamekar Diajar Basa Sunda Pikeun Murid SMP/MTs Kelas VII Kurikulum 2013 terbitan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terdiri atas 4 bab.

Materi semester dua ini lebih banyak membahas tentang sastra dan aksara Sunda. Bab 5 tentang dongeng, bab 6 tentang sajak, bab 6 tentang pupujian, dan bab 8 tentang aksara Sunda.

Kerangka materi basa Sunda kelas 7 SMP/MTs semester 2 kurikulum 2013 adalah sebagai berikut.

Pangajaran 5 Dongeng

Materi dongeng di kelas 7 semester genap adalah bagian-bagian dongeng, contoh dongeng sasatoan (fabel), dongeng si Kabayan, dan dongeng Sunan Gunung Jati. Di bab 5 juga terdapat materi pelajaran tentang nama-nama profesi (ngaran patukangan).

Pangajaran 6 Sajak

 • Maca sajak
 • Medar perkara sajak
 • Medar deklamasi
 • Ngarang sajak

Materi bab 6 masih membahas tentang sastra, yaitu penjelasan sajak, membaca sajak, mendeklamasikan sajak, dan mengarang sajak.

Baca juga: Contoh Sajak Sunda tentang Alam dan Lingkungan

Pangajaran 7 Pupujian

 • Nganadomkeun pupujian
 • Nyangkem eusi pupujian
 • Wangun pupujian
 • Ngabandingkeun pupujian jeung sajak

Pada bab 7 siswa diajak belajar pupujian. Zaman sekarang mungkin sudah tidak ada anak-anak yang membaca pupujian menjelang adzan magrib, makanya dikenalkan di kelas VII.

Pangajaran 8 Aksara Sunda

 • Askara ngalagena
 • Aksara swara
 • Rarangken
 • Angka
 • Maca jeung nulis aksara Sunda

Pelajaran terakhir bahasa Sunda kelas 7 adalah tentang lambang aksara Sunda kaganga (baku). Aksara kaganga meliputi aksara ngalagena (konsonan), swara (vokal), rarangken (karakter pengubah bunyi), dan angka.

Baca juga: Buku Bahasa Sunda Kelas VII SMP/MTs Kurikulum 2013

Demikianlah, semoga bermanfaat.