Ngaran tukang atau nama pertukangan bahasa Sunda

Ngaran-ngaran Tukang atau Nama Pertukangan Bahasa Sunda

47 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Setiap orang biasanya mempunyai keahlian masing-masing dan profesi di bidang perkerjaan tertentu. Karena profesi atau keahliannya itu dia disebut tukang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tukang adalah (1) orang yang mempunyai kepandaian di suatu pekerjaan tangan (dengan alat atau bahan tertentu). (2) Orang yang pekerjaannya membuat (menjual, memperbaiki, dsb) sesuatu yang tentu.

Ada banyak ngaran-ngaran tukang atau nama pertukangan versi bahasa Sunda. Dari sekian banyak profesi, ada beberapa di antaranya sudah hilang di telan masa seperti kulaer, lopor, palatuk dan lain-lain.

Berikut ini ngaran-ngaran tukang atau nama pertukangan bahasa Sunda.

Nama Tukang Tugas atau Profesinya Artinya
Amil atau lebe Tukang nguruskeun nu aya patalina jeung agama atawa tukang ngawinkeun Pengurus perkara agama atau menikahkan
Anjun Tukang nyieun parabot tina taneuh Pembuat perabotan dari tanah
Badaya Awewe tukang ngigel di karaton atawa di kabupaten Perempuan penari di keraton atau kabupaten
Baramaen Tukang jajaluk Pengemis
Bas Dulah atawa tukang nyieun imah Pembuat rumah
Bengkong Tukang nyunatan Dukun sunat
Bujangga Tukang nyieun atawa nulis sastra Pujangga, ahli sastra
Candoli Tukang ngajaga pabeasan dinu hajat Penjaga bahan/makanan di tempat orang hajatan
Dalang Tukang ngalakonkeun carita wayang Orang yang memainkan wayang
Darmamurcaya Ahli bahasa Ahli bahasa
Gending Tukang nyieun parabot tina kuningan Pembuat perabotan dari bahan kuningan
Girang acara Tukang ngatur acara, boh pembawa acara atawa panumbu catur Pengatur acara, pembawa acara (MC), moderator
Girang serat Tukang nulis surat Penulis surat
Hareupcatra Ahli masak Chef, koki, ahli masak
Indung beurang Paraji nu sok ngurus ngajuru jeung ngurus orok Dukun beranak yang membantu istri melahirkan
Jagal Tukang meuncit sapi atawa munding Pemotong kerbau atau sapi
Kabayan Tukang di titah ka ditu kadieu Pesuruh
Kabojengkeng Tukang ngagusur padati Penarik pedati
Kajineman Tukang ngajaga nu dihukum Penjaga pesakitan/ penjaga lapas
Kamasan Tukang nyieun perhiasan tina emas Pembuat perhiasan dari bahan emas
Kulaer Kusir anu tumpakna dina kuda kareta pangagung Kusir kuda kereta pembesar
Kuncen Tukang ngurus kuburan atawa tempat karamat Penunggu makam atau tempat keramat
Kurir Tukang nganterkeun surat Pengantar surat, pengantar paket kiriman
Kusir Tukang narik delman Penarik delman
Legig Tukang ngasruk dina pamoroan Penjelajah di tempat berburu
Lopor Tukang ngagondeng jeung ngereunkeun kuda Penggandeng dan penghenti kuda
Malim Tukang meruhkeun sato galak Pawang binatang, penakluk binatang
Maranggi Tukang nyieun sangku keris Pembuat cangkang keris
Masinis Tukang ngajalankeun kareta api Masinir, yang menjalankan kereta api
Merebot Tukang nakol bedug Penabuh beduk
Minatu Tukang ngalicin atawa nyeuseuh pakean Tukang nyetrika atau mencuci pakaian
Mo’dim Tukang adzan di masjid Tukang adzan di masjid
Nakoda Tukang ngajalankeun kapal cai Orang yang menjalankan kapal laut
Nayaga Tukang nabeuh gamelan Penabuh gamelan
Nyarawedi Tukang ngagosok permata Penggosok permata
O’ah Tukang ngagugulukeun teu ecreug Biang kerok kerusuhan
Pakacar Tukang pangaladenan / bujang Laden, pembantu
Palatuk Iber anu tumpak kuda saheulaeun pangagung Pembawa berita yang menunggangi kuda di depan petinggi
Paledang Tukang nyieun parabot tina tembaga Pembuat perabotan dari tembaga
Palika Tukang teuleum Penyelam
Pamatang Tukang moro ngagunakeun tumbak Pemburu yang menggunakan tumbak
Pamayang Tukang ngala lauk di laut Pengambil ikan di laut
Panday Tukang nyieun parabot tina beusi Pembuat perabotan dari besi
Paneresan Tukang nyadap Pengambil air nira untuk bahan gula merah
Pangeuyeuk Ahli kain atawa tekstil Ahli kain atau tekstil
Paninggaran Tukang moro ngagunakeun bedil Pemburu yang menggunakan senapan
Panyumpit Tukang nyumpit Penyumpit
Paraguna Ahli karawitan Ahli karawitan
Sarati Tukang ngusir atawa meruhkeun gajah. Pengusir atau pawang gajah
Supir Tukang ngajalankeun mobil Sopir

Baca juga: Ngaran Patempatan atau Nama Tempat Bahasa Sunda

Dari daftar nama tukang basa Sunda di atas, menurutmu tukang apa saja yang sudah jarang atau bahkan sudah hilang di zaman sekarang?