Patokan dan Contoh Pupuh Jurudemung Sunda

Patokan dan Contoh Pupuh Jurudemung Sunda

6 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pupuh jurudemung merupakan salah satu dari tujuh belas jenis pupuh Sunda. Pupuh artinya puisi tradisional yang terikat oleh aturan tema cerita, baris, suku kata per baris, dan suara vokal tiap ujung baris. Pupuh tidak hanya ada di Sunda, tetapi ada juga di masyarakat Jawa.

Bait, baris, suku kata, dan suara vokal ujung baris dalam pupuh mempunyai istilah sendiri. Istilah-istilah tersebut antara lain:

 • Pada = bait
 • Sapada = satu bait
 • Padalisan = baris
 • Guru wilangan = suku kata (engang)
 • Guru lagu = suara vokal ujung baris

Ciri dan patokan pupuh jurudemung

Pupuh jurudemung mempunyai ciri dan aturan atau patokan yang berbeda dengan jenis pupuh lainnya. Aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut.

 1. Tema cerita jurudemung berisi tentang hanjelu, kaduhung, atau penyesalan.
 2. Sapada jurudemung terdiri atas 5 padalisan.
 3. Guru wilangan dan guru lagu jurudemung adalah 8a, 8u, 6i, 8a, 8u. Artinya:
 • Baris ke-1: 8 suku kata, suara vokal ujung baris (a).
 • Baris ke-2: 8 suku kata, suara vokal ujung baris (u).
 • Baris ke-3: 6 suku kata, suara vokal ujung baris (i).
 • Baris ke-4: 8 suku kata, suara vokal ujung baris (a).
 • Baris ke-5: 8 suku kata, suara vokal ujung baris (u).

Contoh lirik pupuh jurudemung

Mungguh nu hirup di dunya
Ku kersaning anu agung
Ku kersaning anu agung
Geus pinasti panggih
Geus pinasti
Geus pinasti panggih
Jeung dua rupa perkara
Senang paselang jeung bingung

Mungguh hirup di alam dunya
Ku kersaning anu agung
Geus pinasti bakal panggih
Suka bungah jeung kasedih
Dua rupa nu tumiba
Sakabéh jalma di dunya
Senang patumbu jeung bingung
Éta geus tangtu kasorang

Baca juga: Patokan dan Contoh Pupuh Gurisa Sunda

Demikianlah, semoga bermanfaat.