Patokan dan Contoh Pupuh Lambang Sunda

Patokan dan Contoh Pupuh Lambang Sunda

5 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pupuh lambang merupakan salah satu jenis pupuh Sunda. Pupuh adalah puisi tradisional Sunda dan Jawa yang terikat oleh aturan padalisan, guru wilangan, dan guru lagu.

Puisi biasanya terdiri atas bait-bait. Istilah bait dalam pupuh disebut pada, satu bait disebut sapada. Baris-baris dalam bait pupuh disebut padalisan. Masing-masing padalisan terdiri atas beberapa guru wilangan atau suku kata. Setiap baris mempunyai guru lagu atau suara vokal ujung baris yang berbeda.

Ciri dan Patokan Pupuh Lambang

Ciri tema, aturan padalisan, guru wilangan, dan guru lagu pupuh lambang Sunda adalah sebagai berikut.

  1. Tema cerita lambang adalah tentang heureuy; banyol (lelucon), namun lebih parah dari ladrang dan balakbak.
  2. Sapada lambang terdiri atas 4 padalisan.
  3. Guru wilangan dan guru lagunya sama, yakni 8a, 8a, 8a, 8a. Artinya:
  • Baris ke-1: 8 suku kata, suara vokal ujung baris (a).
  • Baris ke-2: 8 suku kata, suara vokal ujung baris (a).
  • Baris ke-3: 8 suku kata, suara vokal ujung baris (a).
  • Baris ke-4: 8 suku kata, suara vokal ujung baris (a).

Contoh lirik pupuh lambang

Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal
Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal

Atuh teu payu dijual
Rek didahar da teu halal
Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal

Meunang kadal
Atuh teu payu dijual
Rek didahar da teu halal
Da teu halal

Baca juga: Patokan dan Contoh Pupuh Ladrang

Demikianlah, semoga bermanfaat.