Patokan dan Contoh Pupuh Mijil Sunda plus Artinya

Patokan dan Contoh Pupuh Mijil Sunda plus Artinya

37 Dilihat

SUNDAPEDIA.COM, Sampurasun! Pupuh mijil merupakan salah satu dari 17 jenis pupuh Sunda. Ciri pupuh mijil dapat dilihat dari tema ceritanya yang berwatak sedih, sepi (simpé), dan bingung.

Seperti jenis pupuh lainnya, mijil juga terikat oleh patokan atau aturan. Patokan pupuh mijil adalah sebagai berikut.

 1. Tema cerita sedih, sepi, bingung.
 2. Jumlah baris dalam sapada terdiri atas 6 padalisan.
 3. Guru wilangan dan guru lagu pupuh mijil yaitu 10i, 6o, 10é, 10i, 6i, 6u.
  • Baris ke-1: 10 suku kata dengan bunyi ujung vokal (i).
  • Baris ke-2: 6 suku kata dengan bunyi ujung vokal (o).
  • Baris ke-3: 10 suku kata dengan bunyi ujung vokal (é).
  • Baris ke-4: 10 suku kata dengan bunyi ujung vokal (i).
  • Baris ke-5: 6 suku kata dengan bunyi ujung vokal (i).
  • Baris ke-6: 6 suku kata dengan bunyi ujung vokal (u).

Contoh Pupuh Mijil dan Artinya

Contoh 1:

Mesat ngapung putra Sang Arimbi
Jeung mega geus awor
Beuki lila beuki luhur bae
Larak-lirik ninggali ka bumi
Milari sang rai
Pangeran Bimanyu

Artinya:

Melesat terbang putra Sang Arimbi
dan sudah bercampur dengan awan
semakin lama semakin tinggi saja
melirik lirik melihat ke bumi
mencari sang adik
pangeran Bimanyu

Contoh 2: 

Hidep hirup teh kudu beresih
tong nepi ka poho
dina beberesih kudu hade
mun beresih hirup ge tarapti
rapih mah geus pasti
sehat oge tangtu

Artinya:

Nak hidup itu harus bersih
jangan sampai lupa
dalam bersih-bersih harus bagus
kalau bersih hidup juga tertib
rapih itu sudah pasti
sehat juga tentu

Baca juga: Patokan dan Contoh Pupuh Pangkur Sunda

Demikianlah, semoga bermanfaat.